PONDĚLNÍ GLOSY 31.12.2018

Miroslava Macka
Ať osudu se zachce kamkoli vás vésti,
vždy společníky mějte: zdraví, lásku, štěstí!


Na shledanou v novém roce se těší Miroslav Macek