ÚTERNÍ GLOSY 25.09.2018

Miroslava Macka
Bruselský zákon:

Referendum je třeba opakovat tolikrát, až přinese kýžený výsledek.Petr Paulczyński:

Na ČT ve zprávách naříkali, jak na pracovním trhu chybějí řemeslnické profese. To nám přece ale vůbec nevadí! Důležité je, že máme dostatek absolventů sociální antropologie, gender studií, politologie, rekreologie, kulturologie, mediálních studií, studia comics, filmové vědy, aplikované ekologie, evropských studií, mediálních studií, muzikologie, řízení volnočasových aktivit, atd.Čeština je jazyk vtipný:

Když to nevyšlo s těmi syrskými sirotky, měli bychom k nám přestěhovat 50 syrských starodůchodců, ti jsou sirotky určitě.Stupňování slova sirotek:

sirotek

dítě bez doprovodu

dítě s mohutným doprovodem