PONDĚLNÍ GLOSY 12.03.2018

Miroslava Macka
Myslím, že by ODS měla udělat něco zcela nečekaného: souhlasit se vstupem do Babišovy vlády a požadovat za to „pouhá“ tři ministerstva: vnitro, spravedlnost a finance. A hned by se vidělo, jak to Babiš myslí se svými řečmi, že je třeba přestat kecat a makat, vážně. A pokud by se náhodou zbláznil a přistoupil na to, byl by to záhy jeho definitivní konec.

Miroslava Němcová v pátečním Radiožurnálu pravila, že dlouho zvažovala, zda na inauguraci prezidenta má vůbec jít. Což mne zaujalo, neboť šlo o řádně svolanou schůzi obou komor Parlamentu, tedy její zaměstnání, takže by ji mohla omluvit jen řádně zdokumentovaná nemoc nebo smrt. Nebo si snad každý může dovolit nejít do práce, protože se mu nelíbí šéf nebo mistr a ještě se tím chlubit?

Česká televize z principu nikomu nefandí, neboť ani právnická osoba, budova, ani technické vybavení toho nejsou schopny. Jde vždy o zcela konkrétní redaktory, kteří svoje politické smýšlení a osobní sympatie a antipatie neumějí udržet na uzdě. Pak ovšem opravdu nemají ve veřejnoprávním mediu co dělat, neboť je to hrubě neprofesionální.

Vrchní protokolář Hradu Vladimír Kruliš se vyjádřil k výběru lidí pozvaných v rámci inaugurace na potomní raut:“Pokud pořádáte oslavu, tak si taky nezvete lidi, kteří s vámi nesouhlasí, nemají vás rádi a veřejně to všude říkají."
Doteď jsem netušil, že to byla soukromá oslava Miloše Zemana a celou ji zaplatil…

Vox populi o přenosu z udílení Českých lvů:
Škrkavky se vehementně bránily odčervení.

Pavel Kohout:
Gender studies. To je něco jako árijská fyzika nebo lysenkovská biologie dneška. Každá totalitní ideologie si vymýšlí své vlastní pavědy. Neomarxismus není výjimkou.

Jen pro srovnání:
Vážení ústavní činitelé, vážení vzácní hosté z domova i z ciziny, dámy a pánové,
předstupuji před Vás dnes, v den 158. výročí narození zakladatele našeho novodobého státu, prezidenta Masaryka, abych slavnostně a veřejně před Vámi všemi i před všemi občany svým slibem zahájil své druhé funkční období v úřadu prezidenta České republiky. Dovolte mi říci při této příležitosti pár slov.
Pár slov proto, že to hlavní jsem před krátkou chvílí stvrdil svým podpisem: slova ústavního slibu. Beru je vážně. Není to jen formalita, nezbytná k tomu, abych se mohl ujmout svých povinností. Řídil jsem se jimi v průběhu uplynulých pěti let a chci Vás ubezpečit, že mi litera a duch prezidentského slibu budou základním kompasem i pro pět let následujících.
Chtěl bych poděkovat oběma komorám parlamentu za důvěru, kterou mi vyjádřily, byť to bylo v netradiční a neobvyklé tzv. veřejné volbě. Ta se ukázala být ne příliš šetrnou vůči volitelům, ale díky ní se nemusím já ani česká veřejnost dohadovat, kdo jak volil.
Hlasů, které jsem dostal, si velmi vážím a vnímám je především jako velkou odpovědnost a závazek. Závazek nejen vůči těm, kteří mi při volbě dali svůj hlas, ale vůči politické reprezentaci jako celku a především vůči deseti milionům občanů České republiky. Chci proto ještě jednou ujistit nejen Vás ve Vladislavském sále Pražského hradu, ale prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů každého občana naší republiky, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi a jejím lidem.
Chci poděkovat občanům České republiky, kteří mi, ač sami přímo nevolili, vyjadřovali tak silně svou podporu, že to jistě významně přispělo k mému zvolení. Chci poděkovat všem v mé blízkosti, mé manželce, rodině, přátelům a nejbližším spolupracovníkům. Chci poděkovat Občanské demokratické straně, která mne jako svého kandidáta navrhla a ve volbě prosadila.
Přestože náš ústavní systém není prezidentský, hlava českého státu má významné pravomoci a prezidentský úřad má v naší zemi tradičně vysokou prestiž a těší se úctě a vlivu. Veřejnost mi po celou dobu mého prvního mandátu vyjadřovala vysokou podporu navzdory tomu, že jsem nebyl vždy konformní s postoji politických stran, které právě tvořily vládní exekutivu. Pokud to bude třeba, budu tak postupovat i v budoucnu. Současně však platí, že ve využívání možností, které mi ústava dává, budu nadále opatrný a spíše konzervativní.
Před pěti lety jsem na tomto místě při stejné příležitosti řekl, že nechci být „hybatelem politické scény“. Prezidentská volba ukázala, že je třeba v naší politice usilovat o větší svornost a kooperativnost a že je třeba zvyšovat důvěru veřejnosti v náš nepochybně svou podstatou vysoce demokratický systém. O to se pokoušejme.
Významnou složkou prezidentské aktivity je reprezentace zájmů České republiky v zahraničí na základě důsledné loajality prezidenta především ke své vlastní zemi. Česká republika je ve světě pozitivně hodnocenou zemí a musíme se – každý z nás – snažit k tomu svou aktivitou v rovině bilaterální i multilaterální přidávat co nejvíce. V každém případě je třeba, aby prezident, vláda i parlament a – a to je nejdůležitější – v co největším souladu s českou veřejností táhli v zahraniční politice za jeden provaz. Jde nám o spolupráci v Evropské unii, o silnou transatlantickou vazbu se Spojenými státy, o dobré vztahy se sousedy, o aktivní partnerství s dalšími světovými velmocemi.
Letošní rok bude přípravou pro naše předsednictví Evropské unie, které pro nás bude důležitou zkouškou, ale současně i příležitostí. Musíme obstát nejen po – velmi nelehké – stránce organizační a technicko-administrativní, ale zejména musíme obstát sami před sebou v úsilí přispět k tomu, aby byla Evropská unie více demokratickou organizací evropských států a jejich občanů než organizací politiků a jejich úředníků.
V letošním roce nás čekají krajské a senátní volby. Pevně věřím, že tyto volby proběhnou důstojně a že volební kampaň svou kvalitou a férovostí dá příležitost k tomu, aby vyhráli ti nejlepší. I kraje i Senát – jako novější prvky našeho politického systému – prokázaly svou oprávněnost a výsledky těchto voleb jistě budou znamenat další krok k prohlubování naší politické demokracie.
Vážení členové parlamentu, vážení občané České republiky, chci Vás na závěr ještě jednou ujistit, že zvolení do druhého funkčního období je pro mne tou nejvyšší ctí a že učiním vše, aby následujících pět let bylo pro Českou republiku dobrým obdobím.
Děkuji Vám za pozornost.
Václav Klaus, Vladislavský sál, Pražský hrad, 7. března 2008