ČTVRTEČNÍ GLOSY 2.06.2016

Miroslava Macka
Vláda se rozhodla, že propuštěným horníkům OKD bude vyplácet rentu. Znamená to, že v budoucnu učiní totéž, když kupříkladu zkrachuje nějaký obchodní řetězec nebo větší podnik? Pokud totiž tak neučiní, pak by to znamenalo, že jsou tu občané několika kategorií, ke kterým se vláda chová různě, a to vesměs v závislosti na tom, zda se blíží volby či nikoliv…Klára Samková:

Nalijme si čistého vína a pojmenujme, co se ve skutečnosti v Evropě děje. Dochází ke zhroucení státu. A to souběžně jak Evropské unie (chudák - ještě si toho nevšimla..) tak jednotlivých národních států. Protože zhroucený či hroutící se stát je takový stát, který přestává plnit své základní funkce. Jinak řečeno, v případě zhroucení státu vláda, respektive státní instituce přestávají mít kontrolu nad děním uvnitř státu a občan se dostává do sféry vlivů jiných sil, které jsou mimo režii státní moci. Což je přesně to, co se tady děje. Že to současné evropské vlády nechápou, je důsledkem nejen jejich politického kapitulantství, ale také neuvěřitelné nekompetentnosti a nevzdělanosti, kterou se bezezbytku vyznačují.