ÚTERNÍ GLOSY 17.05.2016

Miroslava Macka
Při četbě o zadržení elitních detektivů, kteří vynášeli informace kmotrům, si nelze nepoložit otázku:
Jde o pár zkažených jablek v hromadě nebo o špičku ledovce?

V rozhovoru Týdne s dramatikem Pavlem Kohoutem mne zaujala následující slova:
„V poválečné euforii se statisíce lidí, jako jsem byl já, staly oponou, za níž začala moskevská centrála páchat své zločiny.“
Dodávám: Nevážený pane Kohoute, vy jste se nestal oponou, za níž moskevská centrála páchala své zločiny! Vy jste byl po roce 1948 jedním z aktivních českých zločinců, bez nichž by tady moskevská centrála nenadělala nic a statisíce lidí by netrpělo!

Vedle bombardování je regulované nájemné nejúčinnější způsob pustošení měst. (A. Lindbeck)

Čeština je jazyk vtipný:
Onanista vzbudil v tramvaji pozdvižení: Pražští strážníci ho dohonili v zastávce Šumavská. (Titulek Blesku).