PONDĚLNÍ GLOSY 13.04.2015

Miroslava Macka
Škoda, že se nikdy nedozvíme, koho či čeho se nakonec Miloš Zeman tak polekal a z účasti na moskevské vojenské přehlídce poněkud srabácky vycouval …ačkoliv, třeba na smrtelné posteli napíše další díl pamětí „Jak jsem se mýlil v politice“ a práskne to. Znaje ho totiž dostatečně dlouhou dobu, jsem přesvědčen o tom, že původně zamýšlel zúčastnit se té akce se vším všudy, i s tou přehlídkou…

Stát, respektive ministerstvo spravedlnosti, se omluvilo bývalým poslancům ODS Šnajdrovi, Tluchořovi a Fuksovi za nezákonnou vazbu a dostanou odškodnění.
Pokládám za nehoráznost, že tu omluvu nepronesou a to odškodné nezaplatí jen ti, kteří tu nezákonnost způsobili: jejich jména jsou přece lehce dohledatelná! Jsou snad tito lidé polobozi, za jejichž chyby musíme vždy platit my?
Což píšu bez ohledu na to, že mi ti tři připomínají film „Nevinní se špinavýma rukama“…

Výuka romštiny by se měla v základních školách v budoucnu rozšířit. Ministerstvo školství by mělo podporovat vývoj učebnic a pomůcek pro její výuku i zajistit učitele. Romštinu při sčítání lidu jako svůj mateřský jazyk uvedlo více než 41 tisíc lidí. Z nich asi 33 tisíc mělo jako mateřštinu romštinu a češtinu.
Čtenář glos J. P. mi k tomu napsal:
Dal jsem si práci a vyhledal údaje z ČSÚ a zjistil, že v r. 2011 se např. k vietnamské národnosti přihlásilo 52.000 lidí, z nichž cca 1/3 označila jako mateřský jazyk češtinu a vietnamštinu zároveň. Budeme-li vycházet z údajů článku je to o cca 10.000 osob více než v případě Romů.
Přiznám se, že jsem nezaznamenal, že by byla media plná informací o učebnicích a učitelích vietnamštiny… Něco mi uniklo?

"Chceme, aby divadlo plnilo i jinou roli než čistě uměleckou, což pan Peška nechce,“ prohlásil náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno), když výběrová komise nezvolila ředitelem Dětského divadla jeho koně, ale stávajícího ředitele.
Díky Hollanovi jsem se opět vrátil do dětství, do bolševických padesátých let…

Další podivuhodná politická korektnost: Už se v rámci oslav konce 2. světové války neříká „porážka fašistického Německa“…

US Herald:
Stát Maine schválil opatření, podle kterého jsou všichni příjemci potravinových lístků, coby podpory v nouzi, povinni buď odpracovat 20 hodin týdně, nebo absolvovat pracovní školení, anebo zúčastnit se na 20 hodin měsíčně dobrovolné prospěšné činnosti.
Ke konci roku 2014 pobíralo potravinové lístky 12.000 osob. Po vstoupení povinnosti pracovat nebo absolvovat vzdělávací kurz v platnost spadl počet "potřebných" na něco málo přes 2.500.