STŘEDEČNÍ GLOSY 15.10.2014

Miroslava Macka
Škoda, že se Komplexně Geniální Babiš namísto vládním povinnostem nevěnuje více svým podnikům. Takto dopadl test šunkového salámu, vyráběného Kosteleckými uzeninami pro Tesco: Deklarovaný obsah masa - 70%, skutečný obsah - 55%.

Je příznačné, že ty opravdu důležité zprávy bývají ukryty někde uprostřed novin, kupříkladu na 8. straně Hospodářských novin: Rusko a Čína v Moskvě uzavřely smlouvu o dodávkách ruského zemního plynu tak zvanou východní cestou. Čína má během 30 let dostat 38 miliard krychlových metrů plynu v hodnotě 400 miliard dolarů. Obě země se taktéž dohodly na rozšíření bankovních styků, které mají Rusku nahradit západní finanční zdroje zablokované v důsledku sankcí.

Tomáš Haas včera napsal:
Dnešní Lidovky se pohoršují nad tím, že "Rusko provádí čistku, která má zbavit Kreml odpůrců Putinova režimu. Kvůli absurdním záminkám úřady likvidují opoziční politiky i celé organizace. Teď je na řadě nejslavnější z nich - Memorial."
"Řada z nich se již střetla s absurdním zákonem o neziskových organizacích, podle kterého každý subjekt, který přijímá peníze od zahraničních sponzorů, musí v Rusku vystupovat s hanlivým přízviskem „zahraniční agent“. I Memorial se jím letos v červnu stal. Přesto zůstal organizací, která má zcela výsadní postavení mezi obránci lidských práv. I proto si dlouho úřady s takovou razancí netroufly na vedení Memorialu útočit. Až nyní.", píší Lidové Noviny.
Je to tak absurdní? Ruský zákon požaduje registraci neziskových organizací, které jsou částečně, nebo úplně financovány ze zahraničí. Stejné, nebo ještě daleko přísnější zákony mají i jiné země, například americký Foreign Agents Registration Act (FARA), zákon číslo 22 U.S.C. § 611, schválený roku 1938 a novelizovaný naposledy v roce 1966, požaduje, aby agenti (fyzické osoby) a agentury či organizace podporované ze zahraničí, deklarovaly skutečnosti o jejich vztahu k zahraničním vládám a organizacím a informovaly o svých aktivitách a jejich finančních vazbách se zahraničím.
Účelem zákona je zajistit, "aby americká vláda a veřejnost měla informace na základě kterých by mohla hodnotit jejich prohlášení a politické aktivity a finanční zdroje".
Zákon administruje FARA Registration Unit protišpionážní sekce (CES) Odboru národní bezpečnosti spadající pod Department of Justice (ministerstvo spravedlnosti).
Naše media, včetně Lidových novin se pohoršují nad tím, že podle ruského zákona musí v Rusku zahraničím financované organizace vystupovat s hanlivým přízviskem „zahraniční agent“. Totéž je pravda o USA, kde je tímto "hanlivým přízviskem" poctěno i České centrum v New Yorku a jako zahraniční agent je registrován i jeho ředitel Jan Bondy a jednatel Jan Zahour, občan USA.
Navíc, organizaci "Memorial" nehrozí zákaz. Pro porušení podmínek registrace má být změněn její status z "organizace s federální působností" na "organizaci s lokální působností". Porušenou podmínkou je to, že nemá dostatek poboček v Ruské federaci. Pro tento status má organizace mít pobočky ve více než polovině subjektů Ruské federace. O změně statusu a o tom, zda organizace porušuje zákon, má rozhodnout nezávislý Správní soud, nerozhoduje o něm vláda nebo státní úředníci.
Je opravdu zajímavé, jak se to, co funguje v mnoha zemích světa bez námitek, stane strašným porušením lidských práv, když se to děje v Rusku. Podle mého jsou jak americký, tak ruský zákon správné. Vlády i veřejnost by měly vědět, že organizace vydávající politická prohlášení, nebo lobující za zájmy zahraničních organizací a vlád, jsou finančně ze zahraničí podporovány a ovlivňovány, že nejsou jen domácí občanskou aktivitou, ale jsou napojeny na zahraniční subjekty. To nemusí znamenat, a v drtivé většině případů to ani neznamená, že to co dělají je a priori špatné a proti zájmům státu, většinou je to spíše naopak. Ale je to informace, o které by veřejnost měla vědět, aby jí v posuzování aktivit organizace mohla brát do úvahy.
U nás povinnou registraci ze zahraničí financovaných nebo řízených organizací nemáme a podle mého je to škoda. Naše veřejnost informace na základě kterých by mohla hodnotit jejich prohlášení, jednání, politické aktivity a finanční zdroje nemá.
V USA jsou informace o jednotlivcích a organizacích registrovaných podle zákona o registraci zahraničních agentů veřejně dostupné na webu registračního administrátora, FARA. Můžete se podívat a zjistit které ze zahraničí financované organizace a jednotlivci působí na území USA.
Včetně zahraničních agentů jako je České centrum a jeho ředitel.