ÚTERNÍ GLOSY 17.06.2014

Miroslava Macka
Státní zemědělská potravinářská inspekce kontrolovala vzorky medu. Z různých důvodů, převážně však kvůli jeho ředění, tedy šizení, nevyhovělo 60% vzorků. Nejčastěji se provinil výrobce JSG med z Plzně. Ani jeden z jeho 12 kontrolovaných vzorků nevyhověl zákonným požadavkům na med.
Jsem velmi zvědavý, jak to letos dopadne, neboť tuhle zprávu slyšíme rok co rok…

Členské země EU by měly nižším zdaněním práce podpořit tvorbu pracovních míst. Poznamenal to v pondělí eurokomisař pro daně a cla Algirdas Šemeta.
Moc se však neradujte, navrhuje namísto daně z práce zajistit dostatečný výběr zvýšením ekologických daní. Což je korupční prostor značného rozměru…

Věra Jourová, říjen 2013: "Podpořím zákon, který podmíní účinnost všech smluv ... jejich zveřejněním na internetu."
Věra Jourová, červen 2014: "Abychom smlouvu dovedli k účinnosti až poté, co je zveřejněna, to je hodně tvrdý bič."
ANO, je po volbách.

Ekonom Josef Šíma v rozhovoru pro časopis Týden:
Je zjevné, že vládní výdaje mohou podpořit nějaké odvětví ekonomiky, o tom není pochyb. Když vláda bude stavět silnice, stavebnictví poroste . Ale vždy je to na úkor něčeho jiného. To, co je uměle podpořeno, se dobře měří, nově zaměstnaní lidé jsou vidět, je to ve zprávách. Na druhé straně je tady ale to, co není vidět, co nevzniklo kvůli tomu, že vláda něco uměle vytvořila. S lidmi, kteří nezískají zaměstnání, rozhovor udělat nemůžeme, protože přesně nevíme, kteří to jsou. V tom spočívá neštěstí aktivistických vládních politik. Z logiky věci nadměrně zdůrazňují viditelné efekty -a ignorují ty skryté.
Problémy plynoucí z velkého přerozdělování, zdaňování a zadlužování nebo problémy plynoucí z manipulace úrokovými sazbami centrálními bankami nejsou problémy trhu, a tedy kapitalismu. Jde o problémy vyvolané ambiciózními politickými projekty, jež mohou mít fatální důsledky pro obyvatelstvo. Problém je, že se státy pouštějí do něčeho, čemu nerozumějí. Možná se domnívají, že konají dobro, ale dlouhodobé dopady mají od konání dobra velmi daleko - realitní bubliny, masová nezaměstnanost, politizace výroby, korupce, dlouhodobá závislost velkých skupin lidí na sociálních dávkách a podobně.

Opsáno z facebooku:
Někde mi to tu stále nabízí nějakou skupinu "Vraťte nám stát".
Hmm, to zrovna! Já bych podporoval jedině myšlenku "Zbavte mne státu!"