ČTVRTEČNÍ GLOSY 26.09.2013

Miroslava Macka
Server Lidovky uvádí:
Prezident Zeman chce vydírat podnikatele, aby přispěli na splácení státního dluhu. Odhlédnu-li od toho, že ti dozajista platí daně jako mourovatí , neměl by spíše vydírat ty, kteří jejich daně nesmyslně utrácejí? Stačí se přece jen rozhlédnout…
Jenže Zemanově populismu mnohem více vyhovuje Gottwaldovo heslo „Ať platí bohatí!“

A máme tady hned první příklad a dalšího lehce vydíratelného, co říkáte, pane prezidente?
Před třemi lety Petra Zgarbu voliči na Vysočině vykroužkovali. Někdejší ministr zemědělství se ovšem dokázal zajistil. Stal se poradcem státního železničního přepravce ČD Cargo. Mandátní smlouva mu minimálně na rok a půl zajišťovala paušální odměnu 35 tisíc korun měsíčně.
Podle smlouvy, kterou se podařilo získat Fondu Otakara Motejla a kterou si můžete prohlédnout v digitální knihovně dokumentů serveru Lidovky.cz, měl pro ČD Cargo "vypracovat projekt podpory železničních vleček za účelem navýšení přepravních objemů dřeva a zemědělských komodit" a pak ještě "studii vývoje trhu dřeva a zemědělských komodit v Česku a Evropě".

Něco pro Igora Němce, šéfa přes ochranu osobních údajů, od čtenáře glos V. B.:
Ještě bych připomněl, že nemusíte být ani úpadce a o vašem majetku se lze dozvědět na katastrálním úřadu. Je totiž možno získat nejen výpis o vlastníkovi nemovitosti (včetně adresy a rodného čísla), ale okopírují vám i nabývací titul. Tím je často notářský zápis o dědictví, kde je samozřejmě soupis veškeré dědictví po předkovi (nejen tedy nemovitost, ale i movité cennosti jako obrazy, šperky, mince atd., atd.).

Slova klasika:
Jestliže se narodí psychopat v nižší socioekonomické vrstvě, nastupuje do vězení. Jestliže se narodí ve vyšší, nastupuje na práva nebo na business school.