ÚTERNÍ GLOSY 11.12.2012

Miroslava Macka
Jsem velmi zvědav, zda budou media grilovat Karla Schwarzenberga stejně, jako by grilovala každého jiného, kdyby učinil a řekl totéž:
Karel Schwarzenberg 4. října informoval přímo ve Francii tamního ministra zahraničí Fabiuse, že francouzská firma Areva byla vyřazena z tendru na dostavbu Temelína. Francouzská firma se o tom ovšem oficiálně dozvěděla od firmy ČEZ až 5. října, kdy o tom rozhodlo představenstvo této firmy.
Na dotaz týdeníku Týden, jak mohl to rozhodnutí představenstva znát předem, Schwarzenberg odpověděl: „Dozvěděl jsem se to. Jak? To není vaše záležitost.“
Záležitostí nás všech ovšem je, že tím ministr zahraničí vložil Arevě do rukou velmi silnou zbraň pro případnou mezinárodní arbitráž, neboť jeho slova zatraceně smrdí puchem politického vměšování do výsledku tendru. Neboť vyřadit pak ruskočeské konsorcium a přihrát tak zakázku americkému Westinghousu, by u veřejnosti zásluhou vybuzení strachu ze závislosti na Rusku lehce prošlo, byť by Rusové nabízeli i mnohem nižší cenu a lepší podmínky.

Informatik Petr Koubský:
Internet se do své nynější podoby vyvinul spontánně. Nemá žádné majitele, akcionáře, správní radu ani budovu ředitelství. Není ekonomickým subjektem: je spíše komplikovanou a mnohovrstevnou dohodou. Přejmu mu a hlavně sobě, ať takový zůstane co nejdéle. Čím víc se ho budou úředníci a politici snažit vylepšit, tím horší budoucnost ho čeká.

Je zajímavé, kterak všelijaké prkotiny houfně zaplňují media, ale skutečně zásadní zprávy o jevech a věcech, které ovlivní budoucnost, se v nich vesměs neobjevují.
Dočetli jste se snad někde, že 22. října otestovala (a to nikterak tajně) firma Boeing elektromagnetickou pulsní střelu (EMP), která s velkou přesností zcela vyřadí veškerá elektronická zařízení a to během svého letu na více místech současně?
Vedoucí projektu Coleman k tomu řekl: „Zasáhneme jakýkoliv cíl, který budeme chtít, dostihneme každý. Dnes jsme z vědecké fikce udělali vědeckou skutečnost.“

„Náš parlament nepracuje normálně: jedná se o překot, není kdy k opravné diskusi, opozice se znásilňuje, předlohy se neopravují a odhlasují se absolutisticky. To dráždí opozici, ale diskredituje také parlament a tudíž koneckonců republiku. Zeslabuje se autorita parlamentu – roste bolševizm, jako všeobecná anarchistická nálada.“
Napsal TGM v červenci 1922

Čtenář glos M. N. mi napsal:
Poslouchám monolog prezidentského kandidáta Diensbiera v pořadu "Jak to vidí" na ČT2 teprve 10 minut a už je mně šoufl. Všemu rozumící žvanil, který ač se nikdy ve skutečnosti v normálním pracovním prostředí nepohyboval, tak všemu rozumí. Klasický představitel prospěchářského postoje obhajujícího byrokracii EU, zdanění úspěšnějších, přerozdělování, a to všem, kteří se formou kolaborace přizpůsobí estabilishmentu úředníků, státních zaměstnanců a evropských levicových snílků. Pusa plná hesel, rovnostářství a levicových klišé, ale jak na to získat peníze se záměrně nezmiňuje, stejně jako fakt, že na to z pozice prezidenta bude mít nulový vliv. Další z těch, co už v mládí vsadili na to, že se budou mít dobře a ještě lépe, když se přisají co nejvíce k světu dotací, okrádání schopných ve prospěch neschopných, politických nemakačenků. O to horší, že je relativně mladý. Jaký rozdíl mezi pojetím života protekčního synka bývalého komunisty a pak z donucení i disidenta a kdysi rovněž mladým Kennedym, který sliboval národu jen dřinu a práci, pokud se chce mít lépe...

Opsáno z facebooku:
Nejprotivnější vlastností Václava Klause je, že má v naprosté většině případů pravdu.