ČTVRTEČNÍ GLOSY 15.11.2012

Miroslava Macka
Škoda, že se prezident Klaus při odůvodnění svého veta zákona o financování kimatografie nedržel českého přísloví „Méně bývá často více“. Kdyby totiž stručně své veto odůvodnil větou, že nevidí jeden jediný důvod, proč by měli občané ze svých daní nedobrovolně kofinancovat jeden druh podnikání a tím jej zvýhodňovat oproti podnikání jinému a jiných, měli by potrefení obtížnou roli hájit opačný názor.
V okamžiku, kdy přidal slova filmového kritika (jakkoliv oprávněná či neoprávněná), dal tím do rukou natažených do našich kapes velký mediální klacek, jakkoliv argumentačně zteřelý. Škoda.

Ze stránek Víta Bárty:
Dnešní rozhodnutí ministra dopravy Pavla Dobeše rezignovat až v prosinci má dva skryté významy. Za prvé přímo souvisí s chystanými arbitrážemi na stavební společnost Eurovia, která kompletně zpackala výstavbu dálnice D47 od vozovky až po mosty.
Termín, do kdy musejí být arbitráže podány, je 30. listopad, a pokud se tak stane, dohlédne Dobeš na to, aby arbitráže Eurovii vyhovovaly a ta mohla z miliardové soudní pře vyváznout bez finanční újmy. Druhým skrytým významem jsou probíhající tendry na SŽDC, na jejichž výsledky by měl Dobeš „dohlédnout“. Jedním z těch tendrů je kupříkladu zakázka desetiletí na modernizaci tratě Plzeň – Rokycany a přidružená výstavba Ejpovických tunelů.

Evropská komise: pokud každá větší akciová společnost v zemích Evropské unie nebude mít do osmi let ve svém vedení alespoň 40 procent žen, přijdou na řadu pokuty.
(Tato glosa byla napsána na PC s nízkou spotřebou, napájeném výhradně solární energií. V průběhu psaní jsem dodržel povinné pracovní přestávky, na hlavě jsem měl ochrannou přilbu a svítil jsem si u toho úspornou zářivkou, kterou jsem při psaní mezer zhasínal).
Ovšem opakovaný postřeh z široké diskuse, která se v mediíéch a na sítích rozvinula na toto téma , je vážný a neveselý: vše se točí kolem feminismu a kvót a evropských nařízení obecně a téměř nikdo se hlasitě nepozastavuje nad tím nejpodstatnějším, drsným a děsivým útokem na další svobodu člověka a vlastníka: vybrat si svobodně s kým chce či nechce podnikat, koho chce či nechce zaměstnat!
Proboha, lidi, vzpamatujme se, než bude zcela pozdě!

Opsáno z facebooku: Ten 40% podíl žen ve vedení podniku se myslí na váhu nebo na počet?

Čtenář glos M. M. k témuž:
40 % žen, členů vedení společností do roku 2020!!!!
Vždy jsem si myslel, že ve vedení společnosti ( i když to není pravidlem ) by měli být schopní lidé (někdy jsou dokonce schopni všeho), ale elimitovat to pohlavím..?
Co bude další? Velikost nohy, barva vlasů,počet zubů, homosexualita....???