ÚTERNÍ GLOSY 4.09.2012

Miroslava Macka
Ministr zdravotnictví Heger má podezření na podvod ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ve výši přes 450 milionů korun ve spojistosti s programem IZIP. Což takhle zeptat se pánů Cabrnocha a Ouzkého, komu patřily původně všechny ty akcie na doručitele a účty v zahraničí? A bylo by po podezření…už by šlo o jistotu.
Mimochodem, není podivné, že ředitel VZP dostal právě před několika dny statisícové odměny?

Díky čtenáři glos J. M., že mi připomněl moji zapomnětlivost:
K tomu marodovi Lessymu - to je právě to, že zdravotním pojišťovnám pracovní neschopnost nevadí, protože platí jen výkony.
PN vadí nejprve zaměstnavateli, který ji platí první 2 týdny, a potom sociálce, která platí dále.
Za dvacet let se to nepodařilo spojit…

Čtenář glos V. M. mi napsal:
Když vidím na první stránce MF Dnes, že redakce viděla policejní protokoly z domovních prohlídek u zatčených v kauze Rath a normálně je zveřejní ještě před procesem, tak jde dle mého názoru o pořádnou hajzlovinu.Ten člověk má určitá práva a mezi ně určitě nepatří, aby si národ listoval v policejním protokolu. Nežijeme v padesátých letech, které jsem zažil jako skoro dospělý a jsem proto citlivý na mediální zpracovávání lidových mas. Pokud redaktoři listovali v protokolech se souhlasem státních zástupců a policie, tak by mě zajímalo proč a pokud nelegálně, tak by měl za to jít někdo konečně sedět. V budoucnu se to může týkat kteréhokoliv občana této země, včetně redaktorů i těch, co nechají tento šlendrián bez povšimnutí.
Moje p. s.: Zcela souhlasím!

Čtenář glos L. F. mi napsal:
Dnes plánuji prodej motocyklu, tak jsem si telefonicky v 8 hodin ověřil situaci v registru vozidel.
Na dotaz, zda registr funguje, a bude možné změnu majitele provést, jsem dostal následující informaci.
Registr je samozřejmě funkční, leč trochu pomalejší. V našem okresním městě, kde je minimálně 4-5 pracovnic, které registr obsluhují, zvládnou dohromady cca 30 registrací denně. Proto již lehce po osmé hodině zastavují rezervační pořadník, aby klienty, kteří se dostavili maximálně několik minut po otevření úřadu, vůbec stihli v pracovní době vyřídit.
Když jsem byl letos na jaře, ještě pravděpodobně ve starém systému, přehlásit jiné vozidlo, trval celý úkon na přepážce cca 5 minut.
Opravte mě, jestli se mýlím, ale nebyla to podmínka pro setrvání ve funkci ministra? Jestli tomu říkají funkční registr vozidel, tak tomu nerozumím.

Čtenář glos P. J. mi napsal:
Pravidelně sleduji vyhlášené veřejné zakázky. Prosím, podívejte se….

Detail:
REALIZACE DLOUHODOBÉ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE NA PODPORU SPOTŘEBY SLADKOVODNÍCH RYB A VÝROBKŮ Z NICH V OBDOBÍ 2012-2015

Datum zveřejnění: 31.08.2012

Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: -

Termín na získání podkladů: -
Místo plnění:

Region: CZ: Hlavní město Praha
I.D.: 10187676

Typ: Předběžné informace
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich po dobu trvání účinnosti rámcové smlouvy.

Účelem této veřejné zakázky (a tedy potřebou zadavatele) je naplnění hlavního cíle Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, kterým je zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2012-2015, kdy realizace předmětu této veřejné zakázky je nezbytná k naplnění hlavního účelu této veřejné zakázky (potřeby zadavatele), jelikož pouze masivní dlouhodobá prezentace sladkovodních ryb je způsobilá zvýšit jejich spotřebu. Zadavatel předpokládá splnění této veřejné zakázky k 30. 6. 2015.
Předpokládaná cena …… 60 mil. Kč

Čtenář glos O. H. si toho také všimnul:
Jak to, že EU zakázala klasické žárovky a nezakázala svíčky?