ÚTERNÍ GLOSY 28.08.2012

Miroslava Macka
Coby přímý účastník všech jednání o rozdělení Československa musím konstatovat, že osobně považuji za zásadní datum, kdy došlo k dohodě o rozdělení státu nikoliv 26. srpen 1992, ale již 19. červen 1992, kdy se konala čtvrtá schůzka v hotelu Borik v Bratislavě. Poté už se neřešilo „jestli“, ale „jak“. Utkvělo mi to v paměti zcela přesně též proto, že jsme hluboce po půlnoci s Josefem Zieleniecem otevřeli spojovací dveře mezi našimi pokoji a rituálně si zakřepčili (byli jsme totiž oba již od prvopočátku zastánci rozdělení státu a měli jsme tedy radost, že se to zdařilo).
Mimochodem a jen tak na okraj: fascinující též bylo, že z tohoto jednání neexistuje žádný oficiální záběr, což bylo na konci dvacátého století něco zcela neobvyklého. A tak jsem nechal všechny účastníky podepsat na dvě pohlednice a druhý den je odeslal. Takže, kdo u toho byl: Mečiar, Číč, Zieleniec, Čermák, Dyba, Húska, Stráský, Šedivý, Gašparovič, Kočárník, Macek, Nagyová (sekretářka Mečiara), Laluha, Klaus, Kováč, Mrázová (sekretářka Klause), Moravčík, Filkus, Géci, Kňažko a Kovář.
Ale už si pomalu zvykám, že výročí vesměs připadají na nesprávné dny a všichni, co u toho nebyli přesně vědí, jak to bylo…

Svět se opravdu, ale dočista zbláznil. Včera večer po desáté jsem slyšel hřímat na ČT 24 hlasatelku Drtinovou: Některé školy musí používat i mnoho let staré učebnice a někde musí kupovat učebnice dokonce i rodiče!

Další z nesmyslných titulků: Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo nepořádek v účetnictví.
Blbost: nepořádek v účetnictví měli konkrétní lidé, kteří byli placeni ovšem za účetnictví řádné. Jejich nadřízení je pak měli kontrolovat, za což byli též placeni, a zřetelně tak nečinili.
Politickou odpovědnost za celkový bordel pak nese ministr, který by se měl ihned poroučet, živit se v soukromé sféře a už nikdy nemít příležitost pracovat v politické funkci, neboť se zřetelně neosvědčil.

Velice rád bych se zeptal Václava Havla, známého rušitele československé zbrojní výroby po roce 1989 (potažmo jeho přítelkyně Madelaine Albrightové), co říkají na tento čerstvý údaj: Tržby USA za zbraně prodané do zahraničí se v minulém roce ztrojnásobily…

JUDr. K. P. mi napsal:
V době, kdy trochu opadá rozruch ohledně dam ze skupiny Pussy Riot si dovolím upozornit na trestní zákoník v naší republice. Ten na jejich jednání pamatuje § 358, který říká:
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) opětovně, nebo
b) jako člen organizované skupiny.

Čtenář glos Z. T. mi poslal vysílanou perlu z intelektuálního prostředí Českého rozhlasu:
"Hradec Králové očekává příjezd ostravských fanoušků. Na nádraží máme svého zpravodaje a pokud se něco bude dít, budeme vás ihned informovat."