PÁTEČNÍ GLOSY 13.07.2012

Miroslava Macka
To je hrozné, co všechno si ti estébáčtí provokatéři vymýšlejí na počestného křesťana a pravdomluvného ministra financí Kalouska! To už jim ani nesmí zavolat a popřát dobrý den?

Pokud se divíte, proč se zase mají zvyšovat daně, tady je jedno z vysvětlení: státní podnik Lesy ČR si nechal napsat „etický kodex“, jehož jedna stránka přišla na 57 tisíc korun…Ty pochopitelně doputovaly do těch správných kamarádských rukou a utraceny budou někde v Toskánsku či Monte Carlu…

Čtenář Z. V. mi napsal:
Absolutně nechápu pokutu 450.000 Kč stanovenou vůči MŠMT za informace o romských, dotovaných studentech.

1.) Poplatník nesmí vědět, jak konkrétně je nakládáno s jeho penězi, které jsou mu bez ptaní zkonfiskovány a přerozděleny. Nelze pak ověřit, zda peníze byly vynaloženy opravdu smysluplně a účelně.

2.) Zveřejňovat se nesmějí tzv. osobní, citlivé údaje. Což jsou údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.

Adresa, datum narození a položkový rozpis částek u daného studenta nejsou citlivé údaje, tak kde má slavný ÚOOÚ a jiní úředničtí pablbové problém? Že jde o Romy je patrné z charakteru programu... Rozumí tomu někdo? A koruna všemu - studenti mohou skrze občanský zákoník nárokovat újmu!! Proboha jakou, když by měli naopak nahlas poděkovat, že jim bylo nasypáno z cizího!? To není už ani zlý sen ...

Čtenář glos P. P. čtenáři glos F. K:
Problém nastává tehdy, když podobné zakázky ve finále realizují opravdu "tři studenti plus hacker", ale pod mnohonásobnou slupkou manažerů, ředitelů a vedoucích, ale také obchodníků, jejichž úkolem je zmíněný "tým" prodat za ceny odpovídající technologickému gigantu ze Silicon Valley. Ale objektivně: tohle není jen problém státního sektoru, tam to je jen jaksi více vidět. Diletanství je všudypřítomné a nezničitelné, a zdaleka ne jen v IT.

Čtenář glos M. E. mi napsal:
Ze sledování celé záležitosti v mediích mně není jasná jiná věc. Proč ti lidi vlastně musí na ty úřady chodit? Žiji v USA a nepamatuji se, že bych kdy musel íit na nějaký úřad ohledně registrace auta. Při koupi tohle zajišťuje prodejce, ostatní věci je možné dělat poštou, telefonicky nebo přes internet. Když se úřad rozhodl vyměnit mně značku, poslal ji prostě poštou a starou jsem zahodil. Technické průkazy tu neexistují. Jednou za čas jezdím na kontrolu emisí, po té opět poštou dostanu známku, kterou nalepím na zadní značku. Podobně to funguje na ostatních úřadech. A když nikam nemusíte chodit, dopad takovýchto kolapsů na vás jako občana je téměř nulový.

Půvabný vzkaz opsaný z facebooku:
Jsi nejšikovnější parapetový pěstitel bazalky ze všech, se kterými jsem kdy byla těhotná!