STŘEDEČNÍ GLOSY 16.05.2012

Miroslava Macka
Alespoň někdo má v záplavě všech těch částečných zpráv a spekulací jasno, a to tisková mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková: „David Rath se stal obětí policejní šikany. Je to jednoznačně odplata za tvrdou opoziční práci, kdy policie pod vedením ministra Kubiceho zneužívá svou pravomoc k zastrašování a likvidaci politických odpůrců."
David Rath se zřetelně rozhodl tímto tónem pokračovat.
Bohužel ten nejvíce nebezpečný a škodlivý efekt Rathova případu (a to bez ohledu na jeho vývoj) bude, obávám se, komentován a rozebírán nejméně: další vrchovatou měrou přispěje ke znechucení části obyvatel politikou a politickými stranami, k jejich radikalizaci a k ještě vyšší schopnosti naslouchat různým populistům a demagogům. Bude nezbytné napnout všechny síly k tomu, aby se tak stalo v míře co nejmenší.

Čtenář glos V. H. mi napsal:
Musím reagovat na článek o obnovitelných zdrojích energie, zvláště na část o slunečních kolektorech a zpracování biomasy.
Nemohu souhlasit s tím, že by se mělo cokoliv dotovat. Stačí jednoduchý pohled, pokud by to bylo výhodné, tak by to už dávno bylo a protože to bez dotací nejde, tak rizika a náklady zcela jistě převyšují výnosy. A pokud má někdo dobrý nápad, například s tím, že fotovoltaická energie může sloužit pro pohon topení, nebo chlazení, ať se spojí s výrobci kotlů nebo klimatizací a začnou to společně bez dotací nabízet, zcela určitě se to uchytí, pokud je to tak skvělá věc. Rozhodně se mohou společně obrátit i na výrobce a distributora energie a pokud jim to bude řešit výkyvy v síti, jistě rád a s radostí přispějí.

A tentýž čtenář ještě jednou:
V poslední době se jak ve zpravodajstvích v našich televizích tak na různých zpravodajských serverech objevuje spousta informací o „chudácích lidech“, kteří naletěli různým podvodníkům.
Pokud se ale na ty „chudáky lidi“ podíváme ,obvykle ve věku 20-50 let, tak o nich musím prohlásit, že by to měl být případ pro psychiatra a měli by být zbaveni svéprávnosti a hlavně volebního práva. Myslím si to proto, protože ani můj syn z prvního stupně základní školy by nenaletěl někomu kdo by mu nabízel za 43 Kč za kus, vkládání letáků do obálky, protože v deseti letech má už dost velký cit pro hodnotu peněz a intuitivně chápe, že to je nesmysl. Z uvedeného mi vyplývá, že by asi bylo lepší aby měl volební právo lecjaký školák oproti mnoha dospělým, a že věk není vůbec zárukou schopností člověka. Jako skutečně spravedlivé bych považoval to, aby se rozhodování o společných věcech mohli zúčastnit pouze lidé, kteří dokázali něco užitečného vytvořit a někdo jim za to zaplatil, protože to je jistá záruka toho, že nejde o „mentálně“ slabší jedince.