PONDĚLNÍ GLOSY 26.03.2012

Miroslava Macka
Prostým nahlédnutím do trestního zákoníku lze zjistit:
§151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.
Můžete mi někdo vysvětlit, jak je možné, že Janoušek nebyl z tohoto činu obviněn? To už si z nás dělají srandu opravdu všichni?

Dnešní titulek Lidovek "Kalousek chce zrušit úřady za 12 miliard" je poněkud ba přímo značně zavádějící, neboť již podtitulek upřesňuje: Úřad pro ochranu osobních údajů by mělo řídit vnitro.
Takto se byrokracie osekávat nedá, výsledkem této metody je vždy vyšší počet úředníků pod jinými střechami. Jedinou efektivní metodou je osekávat nesmyslné vyhlášky, nařízení, zákony a další státní buzerace a teprve následně úředníky, kteří je měli na starost a hlavně, kteří je vymýšleli.

Rozhovor sobotních Lidovek se senátorem a primátorem Teplic Jaroslavem Kuberou by měl být zpracován do závazných pokynů a rozdán všem radním a starostům tohoto státu. Rozhodně si jej přečtěte a pak si položte otázku, proč něco takového nejde i ve vašem městě!