ÚTERNÍ GLOSY 2.08.2011

Miroslava Macka
Velmi neuvěřitelná, ale obávám se, že pravdivá, je informace, kterou poskytl pražský primátor Svoboda, když najal právní kancelář, aby prověřila okolnosti navýšení rozpočtu tunelu Blanka o deset miliard korun: "O nákladech na Blanku se v bývalé radě jednalo pouze jednou - v roce 2008. Tehdy rada vzala informace o stavbě pouze na vědomí."

Ovšem, co se divím: v čerstvém rozhovoru o svém rozhodnutí hlasovat v senátu pro poskytnutí příspěvku do eurounijního paktu stability, prohlásil místopředseda senátu Přemysl Sobotka na dotaz, kolik nás to bude stát miliard, doslova: "To vám teď z hlavy neřeknu..." . Jestlipak takto hospodaří u Sobotků doma?

Místopředseda Věcí Veřejných Tomáš Jarolím požádal ministerstvo financí o informaci o výši a důvodech udělených výjimek v platbě daní, cel a pokut. Odpověď ministestva financí je neuvěřitelná: "Ministerstvo sice těmito daty disponuje, jejich zpracování by ale představovalo poměrně sofistikovanou a intelektuálně obtížnou činnost, která by rozhodně nespočívala v pouhém mechanickém vyhledávání a shromažďování údajů." Oni si z nás opravdu dělají legraci!

Prezident Václav Klaus přednášel v australském Coolunu, kde mj. řekl: "Chtěli jsme tržní ekonomiku, dostali jsme však místo toho velmi evropskou "soziale Marktwirtschaft", sociálně - tržní ekonomiku, která je charakterizována rozsáhlou redistribucí, paternalismem, nedostatkem motivace, nadměrnou regulací, intervencí státu do všech možných i nemožných oblastí, iracionální podporou (subvencování) zdánlivě nadějných, ale ekonomicky zcela nesmyslných projektů, kontraproduktivní rigiditou trhu práce, rozpočtovými deficity a velmi chabým ekonomickým růstem. Nepřetržitě rostoucí životní standard je považován za nárok, ne-li dokonce za lidské právo."
Dodávám: "nedostali jsme", vybudovali jsme si to vše pod patronací EU bohužel sami...

Poznámka k zažehnání americké dluhové krize opsaná z facebooku: Pan Novák odvrátil hrozbu bankrotu tím, že si vzal novou půjčku od toho sympatického pána dole z ulice s ukrajinským přízvukem, aby splatil půjčku od Providentu.

Petr Podaný v časopisu Týden:
Na trhu je i dost odborné literatury z per orientalistů a dalších expertů, zevrubně objasňující minulost i současnost islámu, jeho všemožné podoby, ale ani tato díla nenabízejí čtenářům odpovědi na všechny aktuální a znepokojující otázky. K čemu je obyvateli Rotterdamu výpravná publikace o koránu, když se v noci bojí vyjít z bytu kvůli řádění marockých mladíků neskrývaně opovrhujících nizozemskými zákony? K čemu je tatáž kniha švédským rodinám v Malmö, jež musely utéci ze svého města, neboť se mění v muslimské gheto? ... Francouzský filosof Robert Redekr varuje před "islamizací myšlení", jež se projevuje obviňováním z islamofobie nebo rasismu těch, kdo svobodně přemýšlejí a vyjadřují své názory.