Vývoj daňových příjmů obce

Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu, jehož podstatnou částí jsou vlastní příjmy, zejména daňové. Dotace byly obci poskytnuty v letech na výstavbu plynofikace a vodovodu, na opravy povodňových škod a na výkon státní správy a školství. Níže uvedená tabulka uvádí přehled příjmů od r. 1996 - uvedeny jsou skutečné výnosy v Kč. Podrobnější členění níže:

Daňové příjmy v letech 1996 - 2005

Daňové příjmy v letech 2006 - 2010