Den otevřených dveří v základní škole Velké Albrechtice

ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 15.00 hodin v budově ZŠ Velké Albrechtice č.p.116
Obec Velké Albrechtice a Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, p.o.,u příležitosti dokončení rekonstrukce budovy školy,zvou všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 15.00 hodin v budově ZŠ Velké Albrechtice č.p.116 Akce "Rekonstrukce a modernizace Základní školy Velké Albrechtice" byla podpořena z prostředků ROP NUTS II Moravskoslezsko oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří