ODVOZ ODPADŮ V ROCE 2013

OZO Ostrava s.r.o., Vám oznamuje, že pravidelný svou komunálního odpadu z domácností bude probíhat vždy ve čtvrtek v sudé týdny !!!! Ceník odvozu odpadů z domácností na rok 2013: cena za rok pro nepodnikající fyzické osoby-plátce daně z nemovitostí činí 0,- Kč
OZO Ostrava nabízí 110 l pytle na komunální odpad, odvoz je při běžném svozu. Pytle je možno zakoupit na Obecním úřadu á 30kč kus.