PÁTEČNÍ GLOSY 22.10.2010

Miroslava Macka
Dnešní Lidovky otiskly celostránkový rozhovor s Jiřím Paškem, ředitelem společnosti IZIP, která provozuje elektronické zdravotní knížky. Po jeho přečtení jsem nabyl dojmu, že jediné přesné údaje jsou sumy, které této společnosti musí platit Všeobecná zdravotní pojišťovna, kdežto čísla o úsporách jsou jen a jedině jakési odhady. A zcela mne "dostala" odpověď na otázku, kolik starších pojištěnců, kteří pochopitelně stojí pojišťovnu nejvíce peněz, má elektronickou zdravotní knížku: "Myslím, že většina, na statistice teprve pracujeme".
A já blázen si myslel, že to u elektronických záznamů lze zjistit jedním kliknutím... Tady něco smrdí...!

Přítel Z. Š. mi napsal:
Ačkoliv jsem ještě nečetl Tvůj článek v lidovkách, nedá mi to a posílám svůj názor. Jistě se shodneme, že tak zavrženíhodné činy vyžadují odpovídající tresty. Nicméně se nemohu ubránit srovnání. Na straně tohoto činu, spáchaného příslušníky většiny vůči etniku menšinovému, se věnuje postiženým jak plná mediální pozornost a podpora, tak podpora ze strany státu a samosprávy (a to i významná podpora finanční a materiální) a zároveň se koná soudní proces za plné informovanosti veřejnosti, kdy trvalá a podrobná medializace vatvořila silný tlak na soudce. A nikdo mi nebude vykládat, že neovlivnila jejich výrok. Na straně činů spáchaných příslušníkem či příslušníky etnické menšiny na etniku většinovém se prakticky ve všech případech setkáváme s krátkou zprávou s potlačenou informací o etnické příslušnosti pachatele, která se jen zřídka objeví na obrazovkách dvakrát. Jsem přesvědčen, že v těchto případech stát na postižené kašle a samospráva se akorát (jestli vůbec) zarmouceně vyjádří formou soustrasti. Tím vším se bohužel jen podporuje nedobrý obraz, který cikánská menšina získala a dává se jí tak opakovaně jasný signál o nadstandartním přístupu institucí této společnosti k jejich právům.
Co se soudců týče, musím jen smutně konstatovat, že si svoji nezávislost brání vždy jen a jen tehdy, když jim jde o prachy...

Přečteno na facebooku:
Horoskop na zítřek: Všichni Vás budou chválit, nosit na rukou a zahrnovat květinami.
p.s.: pohřeb už je takový...