XI. Staročeské máje

Největší tahák májů: Češi z Rumunska
Chorvati, Slováci, cimbálovky, dudáci.... to vše a mnoho dalšího nabídne XI. ročník poberounského folklorního festivalu
Desítky folklorních souborů. Čeští krajané z rumunské obce Gerník. Dudáci. Cimbálovky. Dechovky. Dixieland, country, trampírny, písničky ze staré Prahy. Pobožnosti, jarmarky, průvody, tancovačky... To vše nabídne poberounský folklorní festival Staročeské máje, jedna z největších akcí svého druhu v celém Středočeském kraji. Letos v květnu se bude konat už pojedenácté.
Jste-li příznivci folkloru, určitě si v květnu přijdete na své. Poznamenejte si:
Černošice-Mokropsy 8. 5.
Hlásná Třebaň 8. 5.
Mníšek pod Brdy 15. 5.
Lety u Prahy 22. 5.
Všeradice 22. 5.
Karlštejn 29. 5.
V těchto obcích poberounského a podbrdského kraje se letos bude konat v pořadí už jedenáctý ročník poberounského festivalu Staročeské máje. Na co se můžete těšit? Nabídka je pestrá, domluvena jsou vystoupení tradičních domácích i přespolních účastníků akce, stejně jako úplných "nováčků". Z dětských souborů se představí řevnický Klíček, Notičky či Proměny, černošický Pramínek, říčanský Mikeš, Kamýček, Třebaňáček, Modřenec, Vonička... Dospěláky budou zastupovat třeba slavný Gaudeamus, dudáci z Domažlic i z Prahy či Spolek Hanáků oděný do nádherných krojů. Úplně poprvé na poberounském festivalu přijedou karlovarské soubory Dyleň a Dyleňáček nebo zbraslavský Kolíček.
Zahraniční folklor tentokrát bude reprezentovat temperamentní slovenský soubor Šarvanci, chorvatský soubor Jedinstvo ze Splitu a - největší magnet májů - krajanské soubory Made in Romania. Z české vesnice Gerník vzdálené od Berounky jedenáct set kilometrů dorazí tanečníci i muzikanti a předvedou vám, jak se už skoro dvě století počesku hraje a tancuje v rumunských horách nad Dunajem. Nezapomenutelný zážitek!
Ani to ale ještě není všechno. Máte rádi dechovku? Pak vás určitě jihočeskými písničkami potěší Netolička z Netolic, 12 Plzeň vám zase předvede, jak se od podlahy hraje v západočeské metropoli. Barvy Středočechů bude hájit dechový soubor ZUŠ Dobříš či Patronky, které jsou doma tamtéž.
Žánrové spektrum pak doplní třeba dixielandový Brass band, country skupina Greenhorns s Janem Vyčítalem či staropražská kapela Třehusk. A k tomu všemu stylové jarmarky, průvody, ceremoniály žádání o právo, tancování besedy, kácení májek, posezení na návsi, taneční zábavy...
Květen patří folkloru, poberounskému folklornímu festivalu Staročeské máje!

Miloslav FRÝDL
724 135 824
frydl@dobnet.cz

PROGRAMY
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

ČERNOŠICE-MOKROPSY
Masopustní náměstí, 8. května 2010

PROGRAM:
14.00 - ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
14.00 - TŘEHUSK - poberounská hudební skupina
14.45 - PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
15.00 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (starosta, senátor)
15.05 - KOLÍČEK, Zbraslav
15.30 - KLÍČEK, Řevnice
16.00 - MIKEŠ, ŘÍČANY
16.30 - MODŘENEC, Praha
17.00 - DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
17.30 - PRAMÍNEK, Černošice
17.50 - DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE - hraje Pramínek

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves, 8. května 2010

PROGRAM:
16.00 - ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
16.30 - PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od hospody k májce, hraje Třehusk (v průvodu místní děti, Holky v rozpuku, Kolíček, Třehusk...)
16.45 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, ceremoniál žádání o právo (děti, mladá chasa, Holky v rozpuku, starosta, senátor)
17.00 - TŘEBAŇÁČEK, Hlásná Třebaň
17.10 - TŘEHUSK, Poberouní
17.40 - PROMĚNY, Řevnice
18.00 - KOLÍČEK, Zbraslav
18.25 - HOLKY V ROZPUKU, Hlásná Třebaň
18.35 - DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
18.55 - ČESKÁ BESEDA
19.20 - DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE
20.00 - MÁJOVÁ ZÁBAVA v Sokolovně, hraje KARAVEL

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

MNÍŠEK POD BRDY, 15. května 2010

PROGRAM:
9.00 - ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.00 - POBOŽNOST U KOSTELA
13.00 - TŘEHUSK, Poberouní - na zámku
13.30 - PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ - hraje Třehusk (spolky, děti MŠ, Lučina, Lučinka, starosta...)
13.50 - TŘEHUSK + PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU (starosta, senátor...)
14.30 - DĚTI MŠ 9. května, Mníšek p/B
14.45 - DĚTI MŠ Nová, Mníšek p/B
15.00 - DĚTI ZŠ Komenského, Mníšek p/B
15.15 - Předání cen Brdského kosa
15.35 - PROMĚNY, Řevnice
16.00 - PATRONKY, Mníšek p/B
16.30 - KAMÝČEK, Kamýk nad Vltavou
17.00 - KOLÍČEK, Zbraslav
17.30 - VONIČKA, Čestlice
18.00 - PRAMÍNEK, Černošice
18.30 - NOTIČKY, Řevnice
19.00 - MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR UČITELŮ A ŽÁKŮ ZUŠ DOBŘÍŠ

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

LETY, náves, 22. května 2010

PROGRAM:
10.00 - POBOŽNOST U KAPLIČKY
10.00 - ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.30 - 11.10 NETOLIČKA, Netolice
11.20 - 12.00 ŽIŽKOVANKA, Praha
12.10 - 13.00 RUMUNŠTÍ ČEŠI - Kapela + tanečníci
13.30 - PRŮVOD (Žižkovanka, rumunští Češi, Děti MŠ, Dyleň, Dyleňáček, Gaudeamus, Vrbina, koňské spřežení...)
13.45 - PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU (starosta, senátor)
13.50 - VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z LETOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
14.00 - DYLEŇÁČEK, Karlovy Vary
14.25 - VRBINA, Praha
14.50 - DYLEŇ, Karlovy Vary
15.15 - GAUDEAMUS, Praha
15.40 - NOTIČKY, Řevnice
16.00 - GREENHORNS, VLAK NA DOBŘÍŠ
18.30 - TŘEHUSK, Poberouní
19.00 - KÁCENÍ MÁJKY, hraje Třehusk
19.15 - CLUARAN, irská hudba
20.00 - BRASS BAND, Rakovník

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

VŠERADICE, u hospody, 22. května 2010

PROGRAM:
12.30 - 13.00 TŘEHUSK
13.15 - PRŮVOD OD KOSTELA s dechovkou - NETOLIČKA + (děti MŠ, spolky, májovníci, starosta v bryčce...)
13.25 - PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU (starosta, senátor)
13.35 - DĚTSKÉ TANEČKY
13.45 - ČESKÁ BESEDA
14.00 - PRŮVOD VSÍ - Hraje NETOLIČKA

U HOSPODY
cca 18.00 - 18.30 NETOLIČKA
18.30 - VRBINA, Praha
19.00 - DYLEŇÁČEK, Karlovy Vary
19.30 - GAUDEAMUS, Praha
20.00 - DYLEŇ, Karlovy Vary
20.30 - RUMUNŠTÍ ČEŠI - Posezení pod májí
21.00 - DRAŽENÍ A KÁCENÍ MÁJE
21.00 - TANEČNÍ ZÁBAVA - IDEAL/RUMUNŠTÍ ČEŠI

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

XI. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

KARLŠTEJN, náměstí, 29. května 2010

PROGRAM:
11.00-12.00 - 12 PLZEŇ (dechovka)
12.10-12.45 - JEDINSTVO, Split - Chorvatsko
13.30 - PRŮVOD OD POŠTY NA NÁMĚSTÍ - děti s májkou, Třebaňáček... (hraje 12 Plzeň)
13.45 - PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ (starosta, senátor, děti , hasiči...)
13.50 - TŘEBAŇÁČEK, Hlásná Třebaň
14.15 - KLÍČEK, Řevnice
14.45 - SPOLEK HANÁKŮ
15.20 - ŠARVANCI, Praha
16.00 - NOTIČKY, Řevnice
16.30 - PROMĚNY, Řevnice
17.00 - DUDÁCKÁ MUZIKA DOKOLEČKA, Praha
17.40 - ČESKÁ BESEDA, Děti ZŠ Karlštejn
18.00 - KÁCENÍ MÁJKY, hraje dudácká muzika Dokolečka

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER