ÚTERNÍ GLOSY 13.10.2009

Miroslava Macka
Českobudějovické sdružení ODS pořaduje, aby byl letošní kongres ODS volební, neboť v členské základně sílí nespokojenost se současným vedením a s tím, že se ODS v "současné době potýká s nejasnou politickou koncepcí a řada kroků vedení strany dlouhodobě probíhá bez jakékoliv konzultace s vedením regionálních sdružení."
Nemyslím si, že to tak je. Koncepce Mirka Topolánka a současného vedení je přece křišťálově jasná: opět se dostat k moci a udržet se u ní co nejdéle, přičemž u Mirka Tolonánka jde ještě o revanš za zhrzenost, že přestal patřit mezi význačné evropské politiky, jak si namlouvá...
A takovou koncepci, uznejte, netřeba konsultovat ani v Budějovicích, ani kde jinde....
P.S. A protože Mirek Topolánek za dobu svého předsednictví ODS každého potencionálního vyzyvatele "ukřičel", stejně ODS žádného vhodného protikandidáta nemá, o lídrovi ani nemluvě.

Stejně otřesné jako je udělování diplomů na právnické fakultě v Plzni, jsou reakce některých tamních akademických funkcionářů na dotaz, proč o poměrech na fakultě mlčeli, když o nich véce než dobře věděli.
Jeden děsivý příklad za všechny z úst šéfa katedry veřejné správy Tomáše Loudy : " Právnických fakult tady moc není, že? Nevím, jestli jste se dívala na to, jaký je plat vysokoškolského učitele, ale když jste jednou zvyklá býti vysokoškolským učitelem a nemáte vlastní advokátní kancelář, tak se jinak neuživíte."

Doufám též, že Stanislav Gross vyslechne bývalého proděkana právnické fakulty Milana Kindla a svoji diplomovou práci vydá knižně. "Je to kvalitní práce. Zabývá se historií. Její jádro spočívá v období první republiky," prohlásil totiž kdysi Milan Kindl.
Teď jde jen o to, zda bude mít Stanislav Gross tu kvalitní diplomku po večerech napsat...Peníze na její vydání mu snad nějaké zbyly...

A do třetice a naposledy k právům v Plzni: ozvala se mi spousta strojvedoucích, ať je neurážím glosou s tvrzením, že Gross byl mašinfýra...nikdy totiž strojvůdcovské zkoušky neudělal.

Slečna K. S. napsala na svém blogu nový článek:
http://stonjekova.blog.idnes.cz/c/105701/Benesovy-dekrety-odpovednost-politiku-ne-pravniku.html (a omlouvám se jí předem za krátkou citaci):
Jistota právních expertů mne fascinuje. Právo není exaktní věda a žádné 1+1=2 tady neexistuje. Jen si vzpomeňme: když český Ústavní soud zrušil předčasné volby, rozdělili se právní experti na dvě skupiny. První tvrdila, že Ústavní soud rozhodl správně, druhá skupina s rozhodnutím ÚS nesouhlasila. To, že jedna skupina expertů souhlasila, zatímco druhá byla proti, nebylo dáno tím, že by jedni experti byli méně fundovaní, než ti druzí. Bylo to dáno tím, že na základě znalosti práva a Ústavy dospěli experti k různým právním názorům. Konec konců, při sledování nejrůznějších soudních procesů je jasně vidět, že mnohdy vůbec nejde o spravedlnost, ale jde právě o to, kterému ze dvou odlišných právních názorů bude dáno zapravdu.
A v nemalé řadě případů je spravedlnost, co si budeme povídat, jen otázkou šikovnějšího právníka. Žádné 1+1=2 v právu skutečně neplatí a pokud se jedna skupina expertů tváří, že zrovna v případě Benešových dekretů je tomu jinak, že zrovna v případě Benešových dekretů je vše jasné, jednoznačné a nezpochybnitelné, pak to na mne působí značně podezřele...
Neumím si totiž dost dobře představit, jak mohou čeští experti na evropské právo předjímat výsledky případných budoucích žalob, podaných u ESD, tím spíše, že nikdo z oněch expertů v ESD nezasedá. Navíc, kdo alespoň trochu zná a sleduje judikatury Evropského soudního dvora ví, že tento orgán už vydal řadu rozsudků nad nimiž, mírně řečeno, zůstává rozum stát...