ČTVRTEČNÍ GLOSY 21.05.2009

Miroslava Macka
Když dostal na mítinku v Plzni Jiří Paroubek zásah vajíčkem , jeho sexymozek promptně vypotil následující věty: "A teď vajíčková válka. Myslí si volební štáb pana Zahradila, že je to opravdu dobrý nápad? Kdo seje vítr, sklízí bouři."
Realita je ovšem taková, že vejce na Paroubka hodil syn člena okresního výkonného výboru ČSSD v Plzni.
Jak dvojnásobně typické!

Ladislav Jakl položil ve svém článku v dnešních Lidových novinách, zabývajícím se mj. výrokem exprezidenta Havla o automobilkách a koncentrácích, následující řečnické otázky: "Investiční pobídky. Státem zvýhodněné úvěry pro pořízení bydlení. Šrotovné. Všechny tyto umělé nástroje vedou k produkci statků, které by si normálně nikdo nekoupil, a tedy nikdo ani nevyprodukoval. Ničí se tak energie, materiál, lidské úsilí i životní prostředí. Kde je Havel a všichni ti zelení při debatě o šrotovném či zvýhodněných půjčkách? Proč se řetězy nepřipoutávají k úřadům,které uměle podporují produkci čehokoliv tam, kde přirozená poptávka k hezkým grafům nestačí?"

Diskuse na téma volit či nevolit ODS nadále utěšeně pokračuje, včera mi opět přišla sposta mailů, v poměru zhruba 3:1 tentokrát převládali "nevoliči". Nejzajímavější názory přetiskuji.
Čtenář glos I. S. mi napsal:
Jsem především pravičák a proto budu volit pouze pravicovou nikoliv středovou nebo levou stranu. Mám obavy, že ne ODS, ale Topolánek se svými přáteli překročili střed a jsou již naprosto vlevo. Pokud ostatní ODSáci budou jen skřípat zuby a nevyhodí je, mají smůlu. Jsou s nimi vlevo.

Čtenářka H. Š. napsala:
Se skřípěním zubů jsem volila ODS již několikrát.
Doufala jsem, že si pánové Langer, Topolánek a další toto uvědomí a něco se sebou udělají. Píšu záměrně se sebou a ne se stranou, protože právě arogantní vystupování jmenovaných pánů bylo důvodem mého skřípění zubů. Nebyla jsem pasivní a naivní abych čekala, že je osvítí nejaký duch a oni změní své postoje a několikrát jsem jim i ostatním napsala, co mi na jejich chování, nejen v politice, vadí. Vše zůstalo bez jakékoliv odezvy či změny.
Proto jsem se rozhodla je již nevolit a tentokrát se nedám vydírat řečmi o tom, že tím, že nepřijdu k volbám vlastně volím levici, tak jako tomu bylo v letech předchozích.
Nevidím jediný rozumný důvod držet u moci a koryta lidi, kterým jsou jejich voliči dobří akorát k tomu, aby je k těmto korytům dotáhli. V minulých volbách se mnou politici ODS halasně uzavřeli smlouvu, kterou nedodrželi. Předseda ODS se dokonce nechal slyšet, že tomu nevěřil ani před volbami. A kdo mne jednou podvede nemůže očekávat, že se nechám podvést podruhé.

Čtenář glos L. Z. napsal:
Bohužel ty argumenty proč volit současnou ODS uvedené v úterních glosách
jsou jednoznačně "strašení místo řešení". Takže ani to mne nepřesvědčí.

A čtenář glos J. R. napsal:
Chápu výhrady k panu Topolánkovi, ale mít v zádech lidovce a zelený a proti sobě socialisty a komunisty, tak toho dokázal dost.
Pokud někdo vidí lepší řešení než ODS, rád se přidám, ale nevolit nebo volit ty, co se s jistotou do parlamentu nedostanou, je hloupost.