11. Selské slavnosti Holašovice

Tisková zpráva
Holašovice 26. - 27. 7. 2008
Letošní Selské slavnosti, které se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka uskuteční ve dnech 26. - 27. 7. 2008 již po jedenácté, se konají v malebné vesničce Holašovice a letos je premiérově zahájí slavnostní krojovaný průvod v sobotu 26.7. v 9:30 hod. Snad právě poloha Holašovic způsobila, že čas v této vsi jakoby se odvíjel pomaleji. A tak se půdorys vesnice mohl do dnešní doby dochovat ve svém středověkém tvaru a také jednotlivá stavení, soustředěná kolem prostorné návsi, stojí dosud v podobě, jakou jim vtiskli jejich stavitelé v druhé polovině 19. století - podobu tzv. jihočeského selského baroka. Po zásluze byla tak obec Holašovice zapsána do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Právě do tohoto prostředí je dnes již tradiční dvoudenní lidová slavnost, jejímž základním rámcem je pořádání "lidového jarmarku" s ukázkami tradičních i netradičních řemesel z celé České republiky, ale též ze Slovenska. Vyhledávaným je zejména předvádění původních řemesel a technik, které v dnešní, přetechnizované době, vytváří velmi působivou podívanou na zručnost a cit pro tradiční lidovou výrobu, která se váže k časům dávno zapomenutým. Předvádění jednotlivých výrob je prováděno řemeslníky v lidových kostýmech.

Selské slavnosti organizuje Obec Jankov ve spolupráci s místními organizacemi a partnery.
Jarmark bude jako tradičně obohacen kulturním programem v lidovém duchu. Hosty letošních Selských slavností budou soubory nejenom z České republiky, ale i zahraniční soubory ze Slovenska a Chorvatska.

Návštěvníci Holašovic tak mají možnost porovnat rozdílnosti kultur a seznámit se s lidovými zvyky a obyčeji jednotlivých koutů naší země a se zahraničím. Selské slavnosti v Holašovicích se zařadily mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v České republice s mezinárodní účastí.
V programu nebudou chybět vystoupení jarmarečních zpěváků, divadelní představení pro děti i dospělé, dudáci, jihočeští heligonkáři se svými oblíbenými "lidovkami". Program zpestří šermířská klání, divadelní představení pro malé i velké, kulinářské čarování s Petrem Stupkou, v Selském dvoře č.p. 6 bude možno shlédnout "Expozici ovcí a koz chovaných v Jihočeském kraji", kde bude možno také ochutnat ovčí a kozí sýry, klobásy a jiné speciality, dále na návsi budou k dispozici dětmi vyhledávané projížďky na koních a divácky atraktivní chytání kaprů z kadě do ruky.

V sobotu okolo 14:00 hod přijede pozdravit návštěvníky do Holašovic Jihočeský rodák a český pohádkový král Zdeněk Troška.
Tak jako každoročně, bude jezdit do Holašovic z Českých Budějovic a zpět po dvou trasách (Branišov, Litvínovice) autobusová kyvadlová doprava dle jízdních řádů, které najdete společně s dalšími informacemi na internetu
Každý, kdo v době konání Selských slavností do Holašovic zavítá si jistě z nabízené skladby programu vybere.

Celodenní vstupné 70,- Kč/os
Děti od 6ti do 14ti let a ZTP s průkazem 30,- Kč/os
Děti do 6ti let s doprovodem a vozíčkáři s doprovodem ZDARMA

Srdečné pozvání všem !

Kontakt
Obec Jankov
část Holašovice
Ing. Jan Jílek, starosta
Tel.: 387 982 133, mob.: 775 106 025
E-mail: jan.jilek@popron.cz