Ohlédnutí za výstavou

ZO ČSCH Hodslavice uspořádala 31.5.-1.6. 2008 u příležitosti místní pouti výstavu drobného zvířectva.
Výstavu obeslalo 46 chovatelů z okolí i ze vzdálenějších míst. Přihlášeno bylo 167 králíků 33 plemen, 75 holubů a 30ks drůbeže. Byla vystavena velice kvalitní zvířata, což potvrdilo i bodové hodnocení a udělené čestné ceny. Posuzování králíků provedli pan Trávníček Antonín a pan Dufek Hubert, posuzování holubů paní Hrubá Drahomíra a drůbeže pan Vachník Jaroslav. Nebylo snadné z tak pěkných zvířat vybrat ta nejlepší a udělit čestné ceny. U králíků jich bylo uděleno celkem 14 plus 1 titul šampión výstavy. U drůbeže byly uděleny 3 čestné ceny a u holubů 4 čestné ceny.


Čestné ceny králíci - jednotlivci:
Sekera Viliam -1.0 Nos m 94b, Pleva Werner - 1.0 Vss 96b, Kramoliš Josef - 1.0 Bu 94,5b, Černobila Pavel - 1.0 Kal 95b, Pavlík Petr - 1.0 Kal 95b, Rek Stanislav - 1.0 Čč 95,5b, Smolková Michaela - 1.0 Sž 95,5b, Ovčařík František - 1.0 Heč 95,5b.

Čestné ceny králíci - kolekce:
Jedlička Radomír Čv 378b, Orel Bohumil Vb 379b, Belák František A 284b, Rájek Miroslav Čm 379,5b, Krumpolc Ladislav Ččp 376,5b, Dufek Hubert Heč 378b.
Šampión výstavy: Rek Stanislav - 1.0 Vš 96b.

Čestné ceny holubi:
Adamec Lumír - Anglický parukář 95b, Indrák Jaroslav - Anglický dragoun 94b, Číp Pavel /mladý chovatel/ - Kudrnáč žlutý 95b, Koudelková Petra - Modenka 94b.

Čestné ceny drůbež:
Číp Josef - 1.2 Araukana div. zbarvená, Slimáček Jan - 1.2 Hempšírka, Štefka Jiří - 1.2 Sebritka zlatá.


Pěkné a slunečné počasí přilákalo i hodně návštěvníků. V sobotu se v centru konal Den obce Hodslavice. Byl pozván hejtman Moravskoslezského kraje pan Evžen Tošenovský, který se starostou panem Miroslavem Vyhlídalem navštívili naši výstavu. Ke zdárnému průběhu výstavy přispěla celá řada sponzorů. OÚ Hodslavice přispěl částkou 5000 Kč na zakoupení části výstavních klecí a pomohl také technicky při přípravě výstaviště.

Jména dalších sponzorů: IDS Valašské Meziříčí, LUKROM Valašské Mezi-říčí, TONAK a.s., Nový Jičín, Bartončík Petr - KUŽELNA BAR, Hasalík Pavel, Býma Pavel - penzión STARÉ FOJTSTVÍ, Býma Jaroslav, Holeňa Roman - pohostinství NA FOJTSTVÍ, Minář Ladislav - PLYNOSERVIS, Minář Evžen - PLYNOSERVIS, Matalík Roman - PLYNOSERVIS, Merenda Jaroslav - chladící a mrazící zařízení, Repr Miroslav - hostinec U NÁDRAŽÍ, Býma Luboš a Jan - PARNÍ PEKÁRNA, Ing.Rýdl Josef, Pavelka Michal - HUTNÍ MATERIÁL, Černochová Marcela - restaurace U HUBŮ.
Členové chovatelské organizace děkují všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci naší chovatelské výstavy, a zároveň všem, kteří přispěli k podpoře chovatelské činnosti.


Za ZO ČSCH Hodslavice Petr Pavlík, předseda