ÚTERNÍ GLOSY 25.03.2008

Miroslava Macka
Průzkum Lidových novin, podle něhož si velká většina obyvatel Česka přeje změnu poplatků u lékaře (změna = osvobození od poplatků pro určité sociální skupiny, zvláště důchodce) nebo rovnou jejich zrušení, má stejnou vypovídací hodnotu jakou by měl průzkum, zda si občané přejí snížení či zrušení daní. Stálo by zřejmě za to udělat průzkum další, a to s otázkou "Jak to udělat, aby lidé v Česku nenavštěvovali lékaře a nemarodili podstatně častěji, než v jiných státech?"

Albert Einstein prý kdysi prohlásil, že zcela nerozumí dvěma věcem na světě: ženám a daním. Myslím, že kdyby žil dnes, nerozuměl by ještě jedné věci: "náhradním odměnám". To jsou ty poplatky, které jsou započítány do ceny DVD a CD disků, paměťových karet do fotoaparátů atp. a pak odevzdávány svazu autorů OSA, neboť zde platí presumce viny a každý je tedy předem potrestán za případné zkopírování cizího výtvoru.
Jenže přicházejí nové a nové technologie a s nimi i problémy: OSA se jaksi nemůže shodnout s ministerstvem kultury a distributory medií, jaké výpalné vybírat za disky blu - ray, a tak se zatím nevybírá nic.
Tento nesmysl zcela zrušit, znělo by zřejmě doporučení AE...