POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O CESTOVNÍM RUCHU
JESENÍKY - INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu ve spolupráci s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) a Olomouckým krajem si Vás dovolují pozvat na seminář o cestovním ruchu - Jesenicko - Integrovaný plán rozvoje území. Seminář se bude konat dne

9.10.2007 v 10:00 hodin v Šumperku, Hotel Sport, Žerotínova 59, 2.p
9.10.2007 v 15:00 v Jeseníku, MěÚ, Masarykovo nám. 1/167, velká zasedací místnost
Program semináře:

1) Strategie integrovaného přístupu k rozvoji cestovního ruchu
2) Struktura integrovaného plánu rozvoje území
3) Princip partnerství
4) Akční plán

Seminář je určen:

Všem současným i budoucím podnikatelům, městům/obcím, neziskovým organizacím zvažujícím podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Střední Morava, priority 3 (cestovní ruch)Více informací k IPRÚ naleznete na internetových stránkách:

www.jeseniky-tourism.cz
www.rarsm.cz


Bližší informace podá:

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Marie Kouřilová - ředitelka
Tel.: + 420 583 283 117
Email: kourilova@jeseniky.org