ČTVRTEČNÍ GLOSY 13.09.2007

Miroslava Macka
No, a konečně je to tady: sedm nejvyšších představitelů středoevropských socialistických stran podepíše deklaraci proti umístění amerického protiraketového radaru na území Česka a proti americké základně v Polsku.
Není lepšího důkazu, že protesty proti postavení radaru jsou jen a ryze politické, ať se halí do sebeabsurdnějších "odborných" pláštíků a že vycházejí z levicového protiamerického postoje. A je to silný, velmi silný argument pro to, aby tady americký radar stál.

Další část zdravotní reformy, kterou jsem před lety vypracoval, se začíná pomalu, ale jistě prosazovat: stomatologové požadují, aby si lidé nad 18 let zcela platili zubní výplně a ošetření kořenových kanálků, neboť při solidní prevenci zubním kazům mohou předcházet. Doufám, že se jim tento rozumný požadavek podaří prosadit a budu jim v tom velmi pomáhat.

Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OEDC) doporučuje vládám okamžitě zrušit dotace na biopaliva, neboť podpora alternativních zdrojů energie povede ke zvyšování cen potravin, nafty i benzinu a k druhotnému poškozování životního prostředí. A logicky dodává: navrhujeme nahradit dotace daní z oxydu uhlíku, která je "technologicky neutrální" a trh si pak najde sám nejefektivnější způsob omezování emisí skleníkových plynu.
Obávám se ovšem, že tato metoda nemá naději na úspěch: "trh si najde sám způsob" totiž znamená, že úředníci a na ně napojené skupiny by přišli o obživu, úplatky a zisky - a tak to pod klamavě "ušlechtilými" záminkami zablokují. A bude se vesele dotovat a přerozdělovat a udělovat povolení a natahovat ruka a my blbci, co se nespojíme a nespojíme, abychom je vykopali, to vše zaplatíme...

Čtenář glos K. K. mi zaslal následující úvahu:
Jedna z odpovědí možného prezidentského kandidáta, obsažená v rozhovoru v Lidových novinách ("Hlasy KSČM by mi nevadily" LN 12.9.2007), mne inspirovala k této poznámce:
Dlouhá léta nám bylo vštěpováno, že základními principy socialistického, potažmo komunistického, systému jsou:
1. společenské vlastnictví výrobních prostředků (žadné soukromé vlastnictví)
2. plánovité hospodářství (centrální hospodářské plány,pětiletky a p.)
3 .vedoucí úloha strany (jediná - komunistická - strana ovládá a řídí veškeré dění ve společnosti)
Jestliže tedy současné stanovy (demokratické) KSČM obsahují něco jiného, znamená to, že KSČM zrazuje své komunisticky smýšlející členy a příznivce? Nebo jde o zástěrku, kamuflující její skutečné záměry a cíle?
Bylo by tedy zajímavé znát odpověď na otázku - co je komunistického na komunistické straně (Čech a Moravy)?
Vzpomínám si, že karikaturista Vl.Jiránek před časem uveřejnil kreslený vtip, ve kterém se říká: "Nebojte se, my nejsme komunisti, my se jenom tak jmenujeme!"