ČTVRTEČNÍ GLOSY 19.04.2007

Miroslava Macka
Tentokrát by to měla mít protikorupční policie u jednoho "velkolepého" projektu celkem snadné: Koncem loňského roku získala firma "pb mont" bez výběrového řízení zakázku od Vězeňské služby na vybavení pěti věznic rušičkami mobilních telefonů, a to přes odpor odborníků, kteří doporučovali jiný systém, spolehlivě fungující v zahraničí. Z dokumentace projektu navíc vyplývá, že firma koupila rušičky za cenu 16.000.-Kč za kus a obratem je prodala věznicím za čtyřnásobek. Systém nefunguje jak má, neboť je lehce ošálitelný, smluvní pokutu však firma nezaplatila.
Myslím, že člověk nemusí být zkušený kriminalista, aby ihned uhodl, kam putovala část "vývaru" z této zakázky za naše daně....

Co si má člověk myslet o státu, v němž už i ministr vlády prohlašuje: "Mám vážné pochybnosti o tom, že některé složky policie postupují opravdu politicky nezávisle"? Včera tuto větu prohlásil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
Ale to, co mě zajímá nejvíce, tedy co a jak rychle s tím udělá, jsem se, bohužel, nedozvěděl.

Patnáct vysoce postavených policistů spolupracovalo v minulosti s StB a vykazovalo se doposud falešnými lustračními osvědčeními.
Tuším ovšem typicky "český" konec případu: odejdou s pořádným odškodným a důchodem z funkcí a nikdo nikdy nepřijde na to, kdo a proč jim ta falešná lustrační osvědčení vystavil...

Adam Smith v "Bohatství národů": Zvyšování mezd není důsledkem velikosti národního bohatství v té které době, nýbrž jeho neustálého růstu. Podle toho nejsou tedy nejvyšší mzdy v zemích nejbohatších, nýbrž v zemích nejvíce vzkvétajících.