ÚTERNÍ GLOSY 26.09.2006

Miroslava Macka
A tak jsem se dozvěděli, že k dnešnímu dni pracuje u policie téměř osm set bývalých estébáků, přičemž to číslo bylo dříve pochopitelně ještě vyšší, ale spousta z niích odešla do výslužby s vysokými odchodnými a důchody.
Exministr vnitra Bublan na to má jasný názor: "Dali jsme těm lidem šanci sloužit demokratickému režimu." Také bych jim dal šanci sloužit: rozhodně však ne u policie, ale takhle třeba na stavbě dálnic nebo při odklízení ekologických škod....

Jestli platí slova Puchejře Paroubka, že odchod šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Karla Randáka ohrozilo celou zemi, pak je v ÚZSI a v jeho vedení něco principielně velice špatného, neboť žádná instituce nesmí být stavěna na bytí a nebytí jednoho člověka: to by jeho infarkt též mohl ohrozit bezpečnost Česka?
Ale nenechme se vystrašit, jde přece jen o jeden z dalších Paroubkových opozičních blábolů...

To jsem tedy dopadli: podle průzkumu agentury STEM je nejoblíbenějším politikem v zemi Vlasta Parkanová z KDU - ČSL. Podle S. Hampla z agentury STEM je důvodem jejího úspěchu její "politická neškodnost".
"Politickou neškodnost" V.P. mohu zcela potvrdit z doby, kdy jsem s ní seděl ve Federálním shromáždění, byť jsme tomu říkali tehdy jinak a nepokládali jsme to pranic za populární....

Čtenář glos J. B. mi poslal následující "úvahu":
Paroubek měl Kubiceho zprávu číslo 1 k dispozici mnohem dříve, než její fragment utekl na veřejnost. Kubiceho zprávu dostal s předstihem od šéfa IMV Borníka, neboť byla uložena v počítačích, které IMV Kubiceho partě zabavila. Pro Paroubka to byl šok, nicméně soudruzi ho přesvědčili že to tak snadno ven nepronikne, když Kubice ví, co měl v počítači a je mu jasné, že už to ví i Borník a s ním Paroubek. Kubiceho zpráva se tak paradoxně nejdříve dostala k těm, kterých se týkala.
Kubice dostal strach: Tady jde o život, socan se nezastaví skoro před ničím. Proto se ohlásil do VOB (výboru pro obranu a bezpečnost) a rázem vyvstala obava, že se zpráva (v Česku se všechno rozkecá...) dostane ven.
Bylo nutno zahájit zamlžovací operaci: Paroubek v TV prohlásil, že trvá na tom aby jednání bylo veřejné (a pak udělal se svojí partou - partají všechno, aby nebylo). Dále hoši od zpravodajců doporučili pro všechen případ pustit do světa okleštěnou část zprávy. Kdyby se objevila celá, nevypadalo by to věrohodně a hlavně: obsahovala hodně nepříjemné věci (které na netu nenajdete). Zpráva byla tak okleštěna, aby obsahovala věci nemířící přímo na Paroubka a nebo věci, které lze snadno vyvrátit. Velmi zručně byla pozornost převedena směrem k údajnému Paroubkovu poměru s děvčátkem na jakési jachtě. To se dá snadno vyvrátit a tupější část národa si dílem nevšimne a dílem v hlavě nesrovná, že zmíněná informace byla uvedena v soupisu informací, které si Mrázek koupil za těžké peníze od POLICIE s.r.o.
Účel toho všeho? Zachránit co se dá, oslabit účinek zprávy a hlavně z jejího šíření obvinit protivníka.

Již staří Římané nabádali: Ne credas undam placidam non esse profundam, tedy
Nevěř, že klidná voda není hluboká.