ČTVRTEČNÍ GLOSY 8.06.2006

Miroslava Macka
Budoucí historikové to nebudou mít lehké. Představte si, že budou psát za dvě stě let gruntovní práci o sestavování vlád na začátku 21. století a narazí na takovouto větu Jiřího Paroubka, týkající se jeho jednání s Mirkem Topolánkem: "Nějak jsme si zavolali, ani nevím, jestli on poslal sms. Myslím, tak nějak to bylo. Tak jsme se dohodli na pátek vlastně telefonicky. Nebyl to nezajímavý rozhovor."
Tomu říkám informační gejzír!

Čtenář glos P. J. mi zaslal následující vtipný text:
Aféra Ploc, tak nápadně podobná dřívější aféře Kořistka, na sebe logicky nemohla dát dlouho čekat, neboť Benito Klement Paroubek nemohl přece nechat nepodložena svá razantní tvrzení o nečestných praktikách ODS. A jako obvykle je vše na bázi dohadů, údajnosti a bezkonkrétnědůkaznosti. Již dříve jsem napsal, že pravda netáhne, neboť bývá nezajímavá, vypointovaná a krátce účinná. Daleko vděčnější je polopravda, dohad, vědomá lež s puncem věrohodnosti, to je materiál pro mnohatýdenní naplňování stránek všeho tisku i papulí novinářů. Divím se, i když vzhledem k předchozímu ani tak ne, že nikdo z politiků ani novinářů nepřišel s prostou úvahou, komu případ Ploc prospívá a proč všichni aktéři této nejnovější hříčky postupovali tak očividně naivně, dětinsky a neohrabaně. Pavlu Plocovi, ryzímu charakteru, nabídne "někdo" (?!) pět milionů v českých za přestup k Zeleným. Čestný Pavel se otřese odporem, rázně odmítne a vypláče se na hrudi mateřské ČSSD. Ta posléze usoudí, že její synek byl hrubě ponížen (pokusem či mizernou částkou?) a podá trestní oznámení. Od začátku do konce diletantismus, amatérství a nepochopitelno. Vždyť co bylo jednoduššího, než vyžádat si čas na rozmyšlenou, vše v klidu sdělit policii, pak nabídku naoko přijmout a zatknout úplatkáře při činu. Bylo by naprosto jasno kdo, kolik a proč. Ale to by se mohlo ukázat, že třeba také nic, a proto je daleko účinnější takováto šaráda, kde nikdo nic konkrétně neví, všichni kroutí nechápavě hlavou a jen malý despotický principál ČSSD a primáš folklorního spolku, zvaného vláda, má jasno a poťouchle ukazuje prostřednictvím Zelených na nekalé praktiky ODS, o nichž byl přece už dávno přesvědčen. A do toho mu ještě tvrdí muziku agentura STEM, která tak nějak jako možná skoro určitě třeba uvedla, že zpráva policisty Kubiceho ovlivnila 25% voličů. To už je na facku.Další korunu tomu dal Ivan Hoffmann v ranní poznámce na Radiožurnálu, kde chválil P. Ploce za to, jak dobře udělal, že všechno hezky řekl, namísto aby se ho zcela tvrdě a nekompromisně zeptal, proč to udělal tak "blbě", že pro své tvrzení nemá sebemenší důkaz a tudíž jen kalí vodu a nahrává pletichám, pomluvám, obviňování a "vyrábění" důkazů ze strany ČSSD.

Již staří Římané věděli, že Gloria vanum et volatile quiddam est auraque mobilius, tedy že
Sláva je přelud, prchavý a nestálejší než vánek.