PONDĚLNÍ GLOSY 3.04.2006

Miroslava Macka
Už po minulých povodních jsem nevěřícně kroutil hlavou, když mnozí postižení dostávali z našich daní nemalé částky na to, aby svoje poškozené domy opravili - na stejném místě.
A to u vědomí toho, že odborníci varují před měnícím se podnebím a možností mnohem častějších extrémů počasí.
A už je to tu zase: nedávno oprvené domy jsou zatopené a vzhledem k blížícím se volbám slibují politikové, že nám zase hrábnou do kapsy a uzmuté peníze rychle dodají postiženým.
Osobně jsem ochoten jim pomoci jen jednou: přestěhovat se. A to podle starého, dobrého, českého přísloví: Důvěřuj Bohu, ale svůj dům postav na kopci..
Obávám se však, že namísto toho začněme stavět protipovodňové hráze a jiné zábrany za miliardy.

Puchejř Paroubek opět ukázal svůj "charakter", když napadl svého volebního protivníka, primátora Ústí nad Labem Gandaloviče, že zaspal při protipovodňových opatřeních. Obávám se ovšem, že Současný premiér je prostě ochoten použít pro pokračování své politické kariéry v podstatě cokoliv - čím dříve takového člověka zbavíme veškeré moci, tím lépe pro nás.

Před třistaosmdesáti léty se narodil anglický politik a filosof Francis bacon, z jehož díla většina z nás zná jen často citovanou větu "Vědění je moc", navíc v moderní době často aplikovanou v podobě "Vědění je moc - zvláště, když toho na někoho moc vím."

Již staří Římané věděli, že Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior, tedy že
Život sám je krátký, ale neštěstí jej dělá delším.