Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem [ Kostel nebo katedrála ]

Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem
Památka: Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem
Lokalizace: v obci, parc.č.: 117, 165 stav., 203 ost.pl., k.ú.: Jelení
V Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Bruntál uvedeno pod č.: 8-133

Zahrnuje:
8-133/1 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (hřbitov, parc.č.: 117)

Jednolodní zděná architektura z r. 1676 s vestavěnou věží. Empírově upravena v 1. polovině 19. století. Ploché stropy, sakristie s oratoří.
Opravy koncem 20. století.

8-133/2 Ohradní zeď kolem hřbitova (parc.č.: 203 ost.pl.)

Kamenná zeď se šindelovou kritinou, vymezuje areál hřbitova. Vjezd představuje kovaná brána a branka mezi pilíři. Oprava v 90. letech 20. století.

8-133/3 Márnice (parc.č.: 165 stav.)

Drobná zděná stavba z 18. stol. je součástí ohradní zdi.
Opravy koncem 20. století.
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 16.09.2003 v 15:00 hodin