Bývalý klášter premonstrátek [ Klášter ]

Bývalý klášter premonstrátek u kostela Panny Marie.
Původně stály v areálu dva kostely - český z roku 1299 a gotický (německý) z 15. století. Oba kostely byly kolem roku 1650 přestavěny a rozšířeny.
Pro stále větší oblibu poutního místa se na počátku 18. století přistoupilo ke stavbě nového kostela Panny Marie dle návrhu Jana Blažeje Santiniho - Aichla.
Původní český kostel byl výstavbou zrušen.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Klášter
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 07.06.2005 v 15:19 hodin