Chrám Návštívení Panny Marie na sv. Kopečku [ Kostel nebo katedrála ]

Poutní chrám Navštívení Panny Marie na sv. Kopečku. V letech 1669 - 1679 byl postaven podle návrhu G. P. Tencally monumentální barokní chrám. Celý komplex byl doplněn v letech 1714 - 1721 podle projektu D. Martinelliho. Bohatá sochařská výzdoba je dílem J. Winterhaltera, J. A. Heinze a M. Zirnera.
Chrámové průčelí spolu s bočními křídly vytváří architektonicky velice působivý celek; má bohatou sochařskou výzdobu. Za přesbytářem kostela je rozsáhlé nádvoří se sousoším sv. Norberta uzavřené do půlkruhu otevřeným ambitem s křížovou cestou, do jehož středu je vestavěna kaple Jména Panny Marie s centrální oválnou dispozicí uzavřenou klenbou kopule. Kopeček patří svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou mezi mimořádně zdařilé barokní stavby, je dílem mnoha umělců jak ze zemí za Alpami a Vídně tak i řady umělců moravských a olomouckých.
Chrám na Sv. Kopečku je vyhlášeným poutním místem.

Směr od informačního střediska: směr Šternberk MHD bus č. 11

Chrám Navštívení Panny Marie

Datum posvěcení:
roku 1633

Římskokatolická farnost SV. KOPEČEK
BOHOSLUŽBY:
Po: 07:00, 10:00, 18:00
Út: 10:00
St: 07:00, 10:00, 18:00
Čt: 10:00
Pá: 07:00, 10:00, 18:00
So: 10:00
Ne: 07:30, 09:00, 10:30, 15:00

Každodenní mše svatá v 10:00 hodin je zvláště určena pro poutníky.
Před každou mší svatou je v bazilice příležitost k slavení svátosti smíření.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Chrám Návštívení Panny Marie na sv. Kopečku
Sadové nám. 1
771 10 Olomouc
Česko (CZ)
tel: (+420) 585 385 342

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.08.2003 v 10:39 hodin