Historie místní části Strupšín [ Historie (archivní dokument) ]

Název obce je zřejmě odvozen od osobního jména Strupša, což byla jedna z podob jména Strup. V roce 1976 byl Strupšín připojen k Brníčku.

Vesnička Strupšín leží v úžlabině potoka při silnici, která vede od Zábřeha a Brníčka do Rohle (střední nadmořská výška 368 m). Kolem obce se téměř na všechny strany zvedají poměrně prudké svahy bývalých polí, dnes pastvin, a ještě výše pak okolních lesů. Poměrně malý katastr 124 hektarů patří ke střední části Úsovské vrchoviny.

Strupšín patřil vždy k nejmenším obcím na Zábřežsku s počtem obyvatel kolem dvou set. Nejvíce usedlíků zde bylo zjištěno v roce 1900, a to 248 osob ve 32 domech, vesměs české národnosti (osm osob se tehdy hlásilo k německé obcovací řeči, ale v roce 1930 již ani jedna). Po květnu 1945 odešlo několik rodin osídlovat dříve německé obce, takže v roce 1950 tu bylo již jen 146 osob ve 45 domech a při posledním sčítání v roce 1991 dokonce pouze 79 obyvatel a 25 trvale obydlených domků, které tvořily jen část obce Brníčko.

V historických pramenech se Strupšín objevuje poprvé roku 1385 u panství Brníčko a s ním pak sdílel všechny další osudy i v rámci zábřežského dominia až do roku 1848. Podle lánového rejstříku bylo roku 1677 v této malé vsi 11 usedlíků a roku 1834 pak 234 obyvatel a 29 domů. Byla to vždy poměrně chudá zemědělská ves.

Po roce 1848 připadl Strupšín k soudnímu i politickému okresu Zábřeh. Vlastní jednotřídní školu si mohla obec dovolit až po roce 1896. Za první republiky zde dominovali mezi politickými stranami agrárníci a sociální demokraté.

Po druhé světové válce hledalo stále více občanů obživu v jiných místech. JZD zde bylo založeno sice jako jedno z prvních na Zábřežsku již v červenci 1949, ale bylo menšinové a nemohlo se vzhledem k nevýhodným podmínkám jako samostatná jednotka prosadit. Ke změně došlo až po spojení s JZD v Janoslavicích a zejména s JZD v Rohli v roce 1971, s nímž se o čtyři roky později dostalo k zemědělskému družstvu Úsovsko se sídlem v Klopině; to soustředilo do Strupšína zejména chov skotu a přeměnilo zdejší svahovitá pole na pastviny. Strupšín má dnes málo využitý kulturní dům, který vznikl adaptací hospodářské budovy brzy po roce 1945 jako jeden z prvních na Zábřežsku, a novou prodejnu smíšeného zboží (1990). Zdejší škola byla zrušena a děti navštěvují školu v Brníčku.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 05.08.2003 v 14:09 hodin