Kostel Nejsvětější Trojice [ Kostel nebo katedrála ]

Památkově chráněnou stavbou rokokové architektury je farní kostel Nejsvětější Trojice z let 1746 až 1753, jednolodní stavba s polygonálním závěrem a vestavěnou kvadratickou věží s freskami Ignáce Oderlického a plastikami Ignáce Guntera. Ke kostelu přiléhá hřbitov obehnaný zdí se čtyřmi bránami a nárožními kaplemi.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 01.08.2003 v 08:20 hodin