Znak a prapor [ Znak a prapor ]

Obec  neměla svůj  znak a  prapor. Pouze  nejstarší pečeť  obce z  r.1736 z karolinského  katastru jehož  pečetní obraz  symbolizuje, uprostřed  zřejmě listnatý strom a po stranách květy,pečeť užívaná ve věcech úředních.  foto

 Na  návrh obce  byl vypracován  a heraldickou  komisí schválen  nový znak a prapor obce. V červnu 1998, udělil  Parlament  České republiky a poslanecká sněmovna obci Jakubčovice nad Odrou znak a prapor.

Popis znaku : v modrém štítě  stříbrné vlnité břevno, nad ním dvě zlaté růže a červenými  semeníky,pod ním  zkřížená tyčová  dláta podložená  kamenickou palicí,vše zlaté.

Popis  praporu :  modrý list  s bílým  vodorovným vlnitým  pruhem o čtyřech vrcholech a pěti  prohlubních širokým jednu šestinu šířky  listu a vzdálený jednu  šestinu šířky  listu od  dolního okraje. Nad  pruhem zkřížená tyčová dláta podložená  vztyčenou kamenickou palicí a  provázená po stranách dvěma růžemi, vše žluté, semeníky červené.

Znamení obecního znaku má tuto symboliku:
Dva květy symbolizující historii obce (převzato z obecní pečetě), vlnitý pás představuje řeku Odru  (Jakubčovice n/O jsou prvním sídlištěm  na řece Odře od  jejího  pramene, název  řeky  je  ve  jménu  obce)  a kamenické nástroje symbolizují  současnost   (rozsáhlý několikaterasový kamenolom s největší těžbou v republice a nepřetržitou, více než stoletou činností).

Návrh znaku a  praporu jehož  autor je  ing. Antonín Ondřej  a projednán  s ředitelem Zemského archívu v  Opavě PhDr. Karlem Mullerem,byl zastupitelsvem obce Jakubčovice nad Odrou schválen 14. listopadu 1997.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 14:20 hodin