Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - Zastavení č.13 [ Informační tabule ]

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.

Zastavení č. 13 - Mokřad

Před založením oderské rybniční soustavy se zde nacházely podmáčené louky a lesíky s lužní skladbou dřevin. Člověku přinášely jen malý užitek a proto došlo v 2. polovině 16. století k založení rybníků. A tak se postupem doby krajina změnila na čistě vodní plochy a plochy luční. V 18. století došlo dokonce k tomu, že i rybniční plochy byly zalučněny.

Hospodaření na loukách zaniklo obnovou rybniční soustavy po 2. světové válce.Tím skončilo luční hospodaření na oderských rybnících. Poslední zbytky luk nad rybníkem Trněný můžeme pozorovat z posledního zastavení naučné stezky. Jedná se o dvě menší louky, z nichž je druhovou skladbou rostlin bohatší ta níže položená. Jedná se o bezkolencové společenstvo s výskytem prstnatce májového. Nedávno se zde vyskytoval i suchopýr pochvatý, ale neuváženým zásahem do podmáčené louky vymizel (hnojení kejdou).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:58 hodin