Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - Zastavení č.12 [ Informační tabule ]

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.

Zastavení č. 12 - Bývalá skládka odpadů

Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu města Odry započala v srpnu 1995 a ukončena byla 24.1. 1996. Investorem bylo město Odry.

Účelem bylo provést uzavření tělesa skládky, upravit jeho tvar, provést průsakovou kanalizaci a záchytnou jímku. Součástí stavby byla i realizace vrtů pro monitorování spodních vod a teplot uvnitř skládky. Na závěr byla provedena rekultivace skládky.

K jakým procesům dochází uvnitř tělesa skládky? Jsou to procesy chemické, fyzikálně-chemické a biochemické, přičemž na složení průsakových vod mají největší vliv právě biochemické procesy. Ty probíhají ve dvou stadiích. V prvním stadiu převládá ve skládce kyselé kvašení s teplotou až 70°C. Délka trvání je 1,5 až 9 let. Průsakové vody mají nízké pH, nepříjemný zápach a vysoké organické znečištění. Po rekultivaci skládky v roce 1995 začínají převládat anaerobní procesy, při nichž jsou produkty kyselého kvašení transformovány na metan a CO2 a to pomocí mikroorganizmů. Průběh těchto procesů je pomalý a bude trvat řadu let. Průsakové vody z konce tohoto stadia se vyznačují neutrální chemickou reakcí.

Prioritním úkolem v oblasti nakládání s odpady je zvrátit poměr mezi skládkováním a separací odpadu a jeho následném využití ve prospěch druhé varianty.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:57 hodin