Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - zastavení č.11 [ Informační tabule ]

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.

Zastavení č. 11 - Rostliny a živočichové oderských rybníků

Mokřadní společenstva zde vznikla lidskou činností. Dříve se v těchto místech nacházely jen podmáčené kyselé louky s bohatou a hodnotnou bylinnou skladbou.

Zdejší periodická tůňka se stala rozmnožovací lokalitou především pro obojživelníky a plazy a je pravidelným hnízdištěm mnoha druhů vodních ptáků. Z rostlin zde můžeme najít kosatec žlutý, prvosenku vyšší, rákos obecný a mnoho druhů ostřic. Některé z nich vytvářejí mohutné trsy, které jsou úkrytem pro mladé užovky obojkové.

V období jarního a podzimního tahu rákosiny ožívají hejny vrabců, špačků a drozdů kvíčala. V období hnízdění naopak rákosina utichá, aby skryla svou neproniknutelností hnízda ptáků. Najdeme zde hnízdo téměř na každém metru čtverečním.

Rákosina s periodickou tůňkou funguje zároveň jako kořenová čistírna pro možné úniky kontaminovaných vod ze zrekultivované skládky.

Pro zajímavost uvádíme nám známé zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které je možno na oderských rybnících pravidelně nebo příležitostně pozorovat.

Měkkýši : škeble rybniční.

Obojživelníci : čolek obecný, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná a zelená, rosnička zelená, skokan skřehotavý,štíhlý a zelený.

Plazi : ještěrka obecná a živorodá, slepýš křehký, užovka obojková.

Ptáci : bekasína otavní, břehouši, bukač velký, čáp bílý a černý, čírka modrá a obecná, chřástal vodní, jeřáb popelavý, jestřáb lesní, kormorán velký, krahujec obecný, krutihlav obecný, ledňáček říční, lejsci, luňák hnědý, lžičák pestrý, moták pilich a pochop, moudivláček lužní, orlovec říční, pisík obecný, potápka černokrká,malá a roháč, rákosník velký, rybák černý a obecný, slavík obecný, sýček obecný, sýkořice vousatá, ťuhýk obecný a šedý, vlaštovka obecná, vodouši, volavka bílá a stříbřitá.

Savci : bělozubka bělobřichá, netopýři, veverka obecná.

Byliny mokřadů : prstnatec májový.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:33 hodin