Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - zastavení č.2 [ Informační tabule ]

Naučná stezka "Stříbrný chodník" v Odrách

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.


Zastavení č. 2 - Historie osídlení Oderské kotliny

První zmínka o Vyhnanovu - předchůdci Oder - je z roku 1234, kdy byl darován Přemyslem Otakarem II., markrabětem moravským, jako zvláštní milost tišnovskému klášteru při jeho založení. Druhou informací je potvrzení krále Václava z roku 1238, kterým je také zmiňováno město Vyhnanov. Po ničivém vpádu Tatarů roku 1241 a Kumánů v roce 1253 již o Vyhnanovu není dalších zpráv.

Jedna z nejstarších legend o založení města vypráví o tom, že v dobách 7. - 8. století dorazilo avarské vojsko až do míst Oderské kotliny a přivedlo s sebou slovanské obyvatelstvo, které jim mělo obstarávat živobytí. Postupem doby však Avaři odtáhli a slovanské obyvatelstvo nazvalo tento kout krajiny Vyhnanov i s nově vzniklým městem. Tato legenda by snad mohla napovědět, že zdejší osídlení mohlo vzniknout někdy při expanzi obyvatel Velké Moravy.

Pravděpodobnější vznik osídlení Vyhnanov je však až v první polovině 11. století, kdy kníže Břetislav dobyl Moravu a její pohraničí opatřil hradišti a strážišti. Strážné vojsko však muselo mít hospodářské zázemí a tím mohlo být právě dřevěné město Vyhnanov a na pravém břehu řeky Odry Česká Ves.

Proč Vyhnanov zmizel téměř beze stop? Lze se domnívat, že byl postaven celý ze dřeva a tak při požáru založeném Tatary zcela vyhořel. Další možností je, že byl zničen velkou povodní.

Nezbývá než si přát, aby se odborníkům v oboru archeologie podařilo osvětlit legendární město Vyhnanov - předchůdce města Odry.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:32 hodin