Naučná stezka Stříbrný chodník v Odrách - zastavení č.1 [ Informační tabule ]

Naučná stezka "Stříbrný chodník" v Odrách

Naučnou stezku zřídila v roce 2000 70/13 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách za pomoci členů Klubu historie dopravy z Ostravy a AVZO Odry.

Zastavení č. 1 - Popis trasy a Přírodní park Oderské vrchy

Naučná stezka začíná úvodním panelem v areálu pro pořádání letních zábav "U Spurného" v Odrách. Od železničního a autobusového nádraží v Odrách se tam dostanete po modré turistické značce. Trasa naučné stezky je dlouhá asi 7,5 km a je zřejmá z přiložené mapky. Protože na sebe některá zastavení tematicky navazují, je trasa vyznačena jako jednosměrná a nedoporučujeme ji proto procházet v opačném směru. Naučná stezka není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí ani pro cyklisty. Chůze po této naučné stezce je na vlastní nebezpečí.

Celá naučná stezka prochází územím Přírodního parku "Oderské vrchy", který byl zřízen vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín č.8/1994. Tento park je rozdělen do čtyř zón, z nichž I. má nejpřísnější ochranu a IV. nejméně přísnou. Ve IV. zóně jsou zastavěná území obcí a člověkem nejvíce pozměněná území. III. zónu charakterizují intenzívně obdělávané zemědělské pozemky - zejména orná půda. II. zónu představují louky, pastviny a hospodářské lesy. V I. zóně jsou chráněná území, přírodně blízké lesy, květnaté louky, mokřady a louky v údolních nivách.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.ecn.cz
Typ záznamu: Informační tabule
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 26.07.2003 v 13:31 hodin