Turistická trasa Zlaté Hory - Táborské Skály - Rejvíz [ Turistická trasa ]

Název trasy : Zlaté Hory - Edlštejn - Táborské skály - Svatá Marta - Horní Údolí - Starý Rejvíz - Rejvíz
Typ : pěší
Náročnost : středně náročná
Čas.náročnost : polodenní

Aktualizace : 1.1.2000
Restaurace : Zlaté Hory - hotel Beseda, Rejvíz - Chata Svoboda, penzion Orlík, penzion Rejvíz, restaurace Na Paloučku
Info o trase : Délka Délka čas
17 km 5,75 hodin

Převýšení Snížení
+723 m -350 m

Nejnižší bod Nejvyšší bod
450 950m

Průchodnost
trasy : Celý rok Léto ZimaPopis trasy:

Trasa: Zlaté Hory - Edelštejn (4 km) - Táborské skály (4,5 km) - Svatá Marta (1,5 km) - Horní Údolí (1 km) - Starý Rejvíz (3 km) - Rejvíz (3 km)
Celkem: 17 km, 5 1/2 hod.
Výchozí bod: Zlaté Hory - náměstí

Náročnost: středná náročná trasa s dlouhým stoupáním

Pozoruhodnosti: Zlaté Hory - stará pošta, měšťanské domy, Edelštejn - zřícenina hradu, Táborské skály - rozhledy, Rejvíz - nejvýše položená obec ve Slezsku (770 m), národní přírodní rezervace chránící největší vrchovištní rašeliniště ve Slezsku

Popis trasy:

Z náměstí ve Zlatých Horách vyjdeme po modře značené cestě, která nás městskou zástavbou dovede kolem dětské ozdravovny Edel do lesa. Zde po asfaltové silnici stoupáme kolem Modré štoly, jednoho z prastarých horních děl a výsypky dolu až pod Zámecký vrch, kde odbočíme z asfaltové silnice vpravo a v prudkém stoupání lesem dojdeme ke zřícenině hradu Edelštejn. Hrad sloužil k ochraně zlatých dolů a obchodní cesty z Vratislavi na Moravu. Od hradu postupujeme lesní cestou až na křižovatku cest Svatá Anna. Vlevo pod silnicí je poutní místo s pramenem a křížovou cestou. Pokračujeme lesní cestou vlevo ve velkém oblouku. Cesta stále stoupá přes kótu Výr (795 m) až na Hřeben (950 m). Chvíli pokračujeme hřebenem, potom odbočíme lesní pěšinou a prudce klesáme až k Táborským skalám (870 m), odkud se otevírá výhled na masív Orlíku. Z Táborských skal sestoupíme po pěšině na lesní cestu, po které se dostaneme ke zničené kapli Svaté Marty, u níž je pramen vody. Lesní cestou ve svahu vyjdeme na louky nad osadou Horní Údolí a po krátké chvíli se dostaneme do samotné osady. Po příchodu na silnici se dáme vpravo a projdeme osadou až ke kostelu. Za kostelem odbočíme vlevo a začneme stoupat silničkou na hřeben. Zde z levé strany přichází zeleně značená cesta z Heřmanovic, která tady končí. Naše modře značená cesta se odklání od silničky a vstupuje do lesa. Lesem se po chvíli dostaneme na lesní silničku, na které odbočíme vpravo a v souběhu s červenou značkou pokračujeme přes Starý Rejvíz až na začátek obce Rejvíz, kde vyjdeme na státní silnici a dáme se vlevo. Po silnici dojdeme až k chatě Rejvíz, kde je cíl naší cesty. Osada Rejvíz (770 m) je nejvýše položenou obcí ve Slezsku. U chaty Rejvíz, ve které jsou vyřezávané židle s postavami rejvízských usedlíků - dílo lidového řezbáře Braunera, začíná 2 km dlouhá naučná stezka, která nás po haťovém chodníku dovede k Velkému mechovému jezírku. Oblast Rejvízu je vyhlášena národní přírodní rezervací, která chrání největší vrchovištní rašeliniště ve Slezsku, jehož stáří je odhadováno na 6 - 7 tisíc let. Z Rejvízu je možnost návratu autobusem do Zlatých Hor, nebo do Jeseníku.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 23.07.2003 v 09:47 hodin