Trasa Vys.Žibřidovice - Sušina - Bystřina - Vys.Žibřidovice [ Turistická trasa ]

Název trasy : Vysoké Žibřidovice-Vysoká-Čtyři rohy-Sušina-kaskády Prudkého potoka-Bystřina-Vysoké Žibřidovice

Typ : pěší
Náročnost : náročná
Čas.náročnost : celodenní
Restaurace : po celé trase bez možnosti občerstvení !
Info o trase : délka - 25,5 km, čas - 9 hod.
Převýšení: 866 m, snížení: 744 m
Nejnižší bod: 577 m
Nejvyšší bod: 1321 m
Průchodnost trasy : celoročně

Popis trasy:
Příjezdové místo: Vysoké Žibřidovice, vlak, trať č. 292, autobus z Hanušovic.
Výchozí místo: železniční zastávka Vysoké Žibřidovice.
Časový rozvrh: Vysoké Žibřidovice, vlak - Vysoká 5,5 km (1 a 3/4 hod.) - Čtyři rohy 4 km (1 a 1/2 hod.) - Sušina 5 km (2 hod.) - Mokřiny 2 km (3/4 hod.) - Bystřiny, hájovna 4,5 km (1 a 1/2 hod.) - Vysoké Žibřidovice, vlak 4,5 km (1 a 1/5 hod.).
Celkem 25,5 km, 9 hodin.

Náročnost: náročná trasa s výrazným stoupáním na Sušinu.
Nejvyšší bod: Sušina 1321 m.

Pozoruhodnosti: Vysoké Žibřidovice - kostel s gotickými plastikami; Vysoká - rodná obec otce skladatele Franze Schuberta; Čtyři rohy - výhledové místo na Staroměstsko; kaskády Prudkého potoka.

Popis trasy:

Od zastávky Vysoké Žibřidovice se dáme vlevo po žlutě značené cestě vedoucí po silnici až na místní komunikaci, kde odbočíme vpravo, a dojdeme do obce Vysoké Žibřidovice. Stálým stoupáním dosáhneme sedla, v jehož blízkosti je barokní sousoší Krista na hoře Olivetské, které dal postavit r. 1780 děd hudebního skladatele Franze Schubert. Odtud projdeme krátkým žlábkem a dojdeme do renesanční vsi Vysoká, kde se v r. 1763 narodil otec hudebního skladatele Franze Schuberta. V obci je kaple Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 18. století. Dále pokračujeme nejprve pastvinami, ze kterých jsou daleké výhledy, potom vstoupíme do lesa. Vrstevnicovou lesní cestou přes žleb Zeleného potoka odbočíme vlevo a táhlým stoupáním vystoupíme až na místo zvané Čtyři rohy. Odtud je výhled na Staroměstsko. Zde opustíme žlutou značku a pokračujeme vpravo modře značenou cestou, která nás kolem lovecké chaty Babuše dovede ve stoupání až na vrchol Podbělky a hřebenem, místy po haťovém chodníku, se dostaneme na vrchol Sušiny (1321 m). Po výhledech z vrcholu Sušiny opustíme modrou značku a dáme se vpravo po červeně značené cestě k místu zvanému mokřiny. Lesní cestou se postupně dostaneme k hornímu toku Prudkého potoka. Zde opustíme lesní cestu a postupně klesáme po jeho proudu do údolí. Tok Prudkého potoka zde tvoří četné kaskády a peřeje. Je to překrásná přírodní scenérie, která stojí za zhlédnutí. Dojdeme až na silnici k informačnímu místu Pod srubem. Dále pokračujeme zpevněnou lesní cestou podél toku potoka až k hájence Bystřiny. Od hájenky pokračujeme po asfaltové silnici až k dětskému táboru Úsvit Chrastice, kde za železničním přejezdem odbočíme vpravo a po silnici dojdeme zpět na železniční zastávku Vysoké Žibřidovice. Cesta kaňonem Prudkého potoka je v období deštivého období dost svízelná, ale pro její přitažlivost ji nelze vynechat.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 25.04.2007 v 16:11 hodin