Turistická trasa Šumperk - Bludov - Háj - Šumperk [ Turistická trasa ]

Název trasy : Šumperk-Zámeček-Bludov-Zlatník-kostelíček Božího těla-Háj-sedlo U červeného kříže-Šumperk

Typ : pěší
Náročnost : nenáročná
Čas.náročnost : polodenní
Restaurace : restaurace a hotely v Šumperku, přenocování v turistické ubytovně Sport; Zámeček - restaurace na Zámečku, restaurace Vlčí důl
Info o trase : délka - 16 km, čas - 5 hod.
Převýšení: 300 m, snížení: 299 m
Nejnižší bod: 306 m
Nejvyšší bod: 675 m
Průchodnost trasy : celoročně

Popis trasy:


Příjezdové místo: Šumperk - vlak, trať č.290 a 291 + 297, autobusy Ostrava - Šumperk, Brno - Šumperk - Jeseník.
Výchozí bod: železniční stanice Šumperk - naproti u restaurace Espreso centrální orientace. Časový rozvrh: Šumperk, žel. stanice - Zámeček 4,5 km (1 a 1/4 hod.) Bludov, Pod lipami 1,5 km (1/2 hod.) - Zlatník 3 km (1 hod.) - kostelíček Božího těla 1 km (1/4 hod.) - Háj 1,5 km (1/2 hod.) - sedlo U červeného kříže 0,5 km (1/4 hod.) - Šumperk, žel. stanice 4 km (1 a 1/4 hod.).
Celá trasa 16 km, 5 hodin.

Náročnost: lehké; kratší náročnější stoupání na Zlatník a strmější výstup na vrchol Háje.
Nejvyšší bod: Háj 631 m.
Možnost občerstvení: restaurace a hotely v Šumperku, přenocování v turistické ubytovně Sport; Zámeček - restaurace na Zámečku, restaurace Vlčí důl.

Pozoruhodnosti: Šumperk- muzeum děkanský kostel, bývalý dominikánský klášter, výroba umělých diamantů v podniku Pramet; Vlčí důl - koupaliště; Zlatník - výhledy na skupinu Kralického Sněžníku, kostelík Božího těla - poutní místo; Háj - výhledy na Šumperk a hřeben Jeseníků.

Popis trasy:

Od centrální turistické orientace naproti staniční budově vyjdeme po modré značce západním směrem. Kolem autobusového nádraží se zástavbou dostaneme ke zbytkům městských hradeb. Krátkým stoupáním se kolem kostela dostaneme na náměstí. Na náměstí je radnice z roku 1911, postavená v romantizujícím historickém slohu, vedle ní barokní morový sloup. Na náměstí si můžeme povšimnout empírových domů z konce 18. až poloviny 19. století. Z náměstí sestoupíme na silnici, kde se dáme vlevo a dojdeme k restauraci Koruna. U ní přejdeme křižovatku a dostaneme se na ulici Bludovskou, která nás vyvede až za město. Zde pokračujeme cestou po vrstevnici severozápadním směrem kolem křížku a dojdeme na Zámeček, kde se můžeme občerstvit v nově postavené restauraci. Na pokraji lesa kříží naši cestu zelená značka. Pokračujeme dále po modré a svážnou cestou dojdeme na silnici v obci Bludov. Zde se dáme doleva a po krátké chvíli dojdeme k informačnímu místu Bludov, Pod lipami. Zde se v blízkém okolí nacházejí ukázky lidového stavitelství. Od informačního místa se dáme vpravo, projdeme zástavbou rodinných nových domků a vystoupáme na horizont, kde odbočíme z cesty vlevo a sestoupíme ke koupališti a hotelu s restaurací Vlčí důl. Od restaurace se dáme vlevo, jdeme lesní cestou zpočátku v údolí kolem potoka, později stoupáme až na zlom náhorní roviny k rozcestí na Zlatníku. Odtud jsou pěkné výhledy na masív Kralického Sněžníku. Zde opustíme modře značenou cestu a dáme se doprava po zelené značce, která nás po chvíli dovede ke kostelíčku Božího těla. Odtud po prohlídce pokračujeme lesní cestou vlevo. Po chvíli zeleně značená cesta prudce zabočí vpravo a chodníkem začneme stoupat na vrchol Háje (631 m). Z vrcholu Háje, který je nejoblíbenějším cílem příměstské turistiky ze Šumperka, je krásný pohled na město Šumperk a hřeben Hrubého Jeseníku. Po rozhledu z vrcholu sestupujeme zeleně značenou cestou do sedla U červeného kříže. V sedle se dáme vlevo a sestupujeme po žluté značce až na okraj města Šumperka, odkud po modře značené cestě dojdeme až do výchozího místa u železniční stanice v Šumperku. Na trase se setkáme s místním označením tzv. Šumperských okruhů (psaníčko - červený trojúhelník se spodním bílým trojúhelníkem).

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

  • 0.00 km Šumperk [ Město nebo obec ] [gps] [osm], 312.00 m.n.m.
  • 6.00 km Bludov [ Město nebo obec ] [gps] [osm], 306.00 m.n.m.
  • 16.00 km Šumperk [ Město nebo obec ] [gps] [osm], 312.00 m.n.m.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 22.05.2007 v 15:45 hodin