Květena v okolí Osoblahy [ Flora ]

jarmanka větší
jarmanka větší
U řeky Osoblaha můžeme najít z jara sněženky podsněžník a sasanky pryskyřníkovité. U Lesného potoka, protékajícího i Městským lesem, kvetou jarmanky větší. V lese pak najdeme škardy bahenní i ocúny a na mnohých místech tu roste i bezkolenec. Na louce u Studnice můžeme v pozdním létě zahlédnout stovky rostlin kypreje yzopolistého. Na levém břehu Prudníka pak v poměrně nevzhledné prohlubni nepřipomínající pěknou louku roste rozrazil dlouholistý a přímo v pobřežním porostu můžete mezi kopřivami ojediněle zpozorovat kruštík polabský.
sasanka pryskyřníkovitá
sasanka pryskyřníkovitá

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Božena Mruzíková (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 24.01.2015 v 01:56 hodin