Naučná stezka Rejvíz [ Naučná stezka ]

Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz
Zřizovatel: Správa CHKO Jeseníky

Délka: 3 km

Počet zastavení: 5

Dostupnost: Dostupnost stezky je autobusem z Jeseníku do Rejvízu.
Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (bývalá Noskova chata) a směřuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok.
U zastavení č. 3 je umístěná terénní stanice stráže přírody s pokladnou.
Vybírá se zde symbolický příspěvek na údržbu stezky. Stála služba poskytuje další informace o lokalitě.
Po haťovém chodníku stezka pokračuje k Velkému mechovému jezírku o ploše 1 693 m2 a maximální hloubce 3 m. Trasa je značena značkami naučné stezky. Je přístupná v letní sezóně od května do října.

Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné národní přírodní rezeervaci rozprostírající se v severovýchodní části Hrubého Jeseníka.
Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě) náležící k typu vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před 6-7 tisíci lety. Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř, kde je zachycována nepropustným podložím.
Smrkový les - vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupuje prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb. Blatka dosahuje výšky 6-15 metrů. Přes svůj malý vrůst však mají ty nejstarší 150 let.

Z rostlinných druhů stojí za povšimnutí masožravá rosnatka okrouhlolistá, klikva žoravina, borůvka vlochyně, rojovník bahenní.

Z nižších živočichů se zde jako vzácnost vyskytují zástupci arktické fauny - např. šídla, z motýlů žluťásek borůvkový a mravenec rašelinný.
Z obojživelníků jmenujeme alespoň skokana rašelinného.

Zastavení - km - Název zastavení
Zastavení 1 0 km Penzion Rejvíz
Zastavení 2 0,7 km U pomníku
Zastavení 3 2,2 km Terénní stanice
Zastavení 4 2,7 km Zastavení
Zastavení 5 3 km Velké mechové jezírko

Další informace:

Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 584 402 228, 584 403 050
fax: 584 403 050
e-mail: jeseniky@schkocr.cz
www.schkocr.cz/jeseniky
www.praded-info.cz/chko

turistická mapa č.55, Hrubý Jeseník, 1:50 000
Národní přírodní památka Mechové jezírko Rejvíz

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-olomoucky.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 25.08.2004 v 17:39 hodin