Logo Moravskoslezského kraje [ Znak a prapor ]

Logo Moravskoslezského kraje
Základní prvky jednotného vizuálního stylu kraje jsou logo kraje, písmo, tvořící název "Moravskoslezský kraj", a barevnost.

Popis
Logo tvoří uzavřený elipsoidní tvar symbolizující kraj jako samostatnou entitu, symbol hory s TV vysílačem, který je společný pro Lysou horu i Praděd, nejvyšší vrcholy v kraji, a zvlněný pruh uprostřed, který má více významů - řeka, dálnice, cesta k prosperitě. Nedílnou součástí loga je i text, tvořící název "Moravskoslezský kraj".

Užití loga
Logo kraje, písmo názvu "Moravskoslezský kraj" a barevnost se používají:

na grafickém informačním systému uvnitř budovy krajského úřadu
na prezentačních předmětech a materiálech propagační povahy

Jazykové mutace
Textová část je zpracována v několika jazykových variantách:

* anglicky ("Moravian-Silesian Region")
* německy ("Mährisch-Schlesische Region")
* francouzsky ("Région Moravie-Silésie")
* polsky ("Okręng Morawsko-Sląski")

Ochrana před zneužitím
Logo kraje je podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Moravskoslezský kraj. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kanceláře hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 17.07.2003 v 21:22 hodin